MENU
Brekke & Strand Akustikk AS

Brekke & Strand Akustikk AS

91%

Medarbeidere sier at dette er et flott sted å jobbe


Oversikt

Om selskapet

Brekke & Strand, et inspirerende fellesskap av rådgivere som skaper gode lydmiljø og økt livskvalitet for alle.
Vi skaper god akustikk og utreder støy og vibrasjoner.

Bedriftsstørrelse

83 Medarbeidere
(49-199)Brekke & Strand Akustikk AS sin kultur

Medarbeidernes opplevelse hos Brekke & Strand Akustikk AS , sammenlignet med en typisk organisasjon

Lær mer

91% av medarbeidere ved Brekke & Strand Akustikk AS sier det er et flott sted å jobbe, sammenlignet med nasjonal tillitsindeks

  • Brekke & Strand Akustikk AS
  • 91%
  • Nasjonal Index
  • 77%

Kilde: Great Place to Work® Nasjonal Tillitsindeks

100%
Medarbeidere her behandles rettferdig uansett seksuell legning.
99%
Ledelsen stoler på at medarbeiderne utfører arbeidet godt, uten å se dem over skulderen.
99%
Medarbeidere her blir rettferdig behandlet uavhengig av kulturell eller etnisk tilhørighet.
96%
Medarbeidere her får tildelt mye ansvar.
96%
Jeg har mulighet til å ta fri når jeg mener det er nødvendig.

Ønsker du å sertifisere din organisasjon?

 

Fyll ut skjema og bli kontaktet av en Great Place to Work® rådgiver for mer informasjon.