Artikkel

Slik får du en tilstandsrapport av bedriften din

For å kartlegge kulturen innad i din bedrift, kan vi gjennomføre en tilstandsundersøkelse. Dette er en oversikt over hva du må gjøre, og hvordan vi utfører undersøkelsen.

Er du nysgjerrig på hvordan kulturen i bedriften er, og hvordan medarbeiderne opplever tillit, stolthet og fellesskap på arbeidsplassen? Hvordan er relasjonen mellom medarbeidere og ledelsen? Få en tilstandsrapport med resultatet svart på hvitt - og se også hvordan bedriften gjør det i forhold til andre sammenlignbare bedrifter.

 1. Ta kontakt
  Det første du gjør er å ta kontakt med Great Place to Work gjennom mail, telefon eller gjennom skjema på nettsiden. Gi opplysninger om deg og din bedrift, samt hva du ønsker hjelp med.

  Deretter tar vi en samtale eller avtaler et møte der vi går gjennom hva vi kan gjøre for deg. Ønsker du å kartlegge hvordan din bedrift scorer på forskjellige faktorer i forhold til andre? Vil du ha konkrete tips til forbedring? Er du nysgjerrig på hvordan små team fungerer, eller vil du ha et mer helhetlig bilde fra avdeling til avdeling? Vi tilpasser rapporten ut fra hva du ønsker å få svar på.

 2. Utnevn en kontaktperson
  Det neste som må gjøres er å kartlegge bedriften, avdelinger og hierarkier eller matriser for å få et overblikk som gir grunnlag for analyse.

  Du utnevner noen med oversikt som vi kan få den nødvendige informasjonen av. Det inkluderer e-postadressene til alle medarbeiderne som skal delta i undersøkelsen, som normalt utføres digitalt.

 3. Gjennomfør undersøkelsen
  Etter 25 års erfaring har vi kommet frem til at den beste måleenheten for en bedrifts arbeidsmiljø ikke er hvorvidt du har en god kantine, høyt lønnsnivå eller eget bordtennisrom, men heller hvordan lederskapet, kulturen og miljøet oppfattes av de som jobber der.

  Dette kartlegges gjennom en anonym undersøkelse på 58 spørsmål, som måler graden av tillit, stolthet, og fellesskap. Opplever medarbeiderne å bli tatt seriøst? Respektert? Blir de lyttet til? Stiller ledelsen tydelige forventninger? Er det en høy grad av troverdighet?

  Medarbeiderne svarer også på spørsmål om blant annet ansiennitet og kjønn, slik at vi også kan måle hvordan demografiske faktorer spiller inn. Videre avdekker vi ledernivå og struktur i bedriften, som er et viktig parameter for å avdekke relasjoner til mellomleder og toppleder.

  I undersøkelsen benyttes også to åpne spørsmål som gir medarbeiderne mulighet til å fortelle og forklare om forholdene med egne ord. Disse spørsmålene omhandler hva som gjør arbeidsplassen unik eller annerledes, og på hvilken måte den er et godt sted å jobbe. Man får også spørsmål om forhold de gjerne skulle endret for at arbeidsplassen skal bli et bedre sted å jobbe. De blir her bedt om gi konkrete eksempler, noe som er et viktig kvalitativt bidrag til undersøkelsen.

 4. Motta rapport
  Etter at alt er besvart, tar det gjerne rundt to uker før rapporten er klar. Denne tidsrammen kan variere noe avhengig av hvor avansert du ønsker at rapporten skal være. Den enkleste løsningen er å utarbeide en nøkkelindikatorrapport bestående av tall og sammenligninger innad i bedriften og i forhold til tilsvarende selskaper.

  Dersom medarbeiderne i din virksomhet vurderer nøkkelindikatorene bedre enn kravene for den internasjonale standarden for ledelse og kultur, har du rett på et sertifikat. Da blir du en GPTW-sertifisert bedrift, som du kan bruke som et bevis på at din bedrift har en god tillitsbasert kultur.