Artikkel

Hvordan lede gjennom krisetid?

Vi lever i en verden som er mer og mer uforutsigbar. En verden preget av endringer og store skift. Både av hendelser som er synlige, slik som Covid-19 og Ukraina-krigen, men også hendelser som kommer litt mer snikende på oss, men vel så alvorlige. Eksempler er klimakrisen eller utfordringer knyttet til cybersikkerhet og teknologiutvikling. Hva kreves av lederskap i slike situasjoner, og hvordan lykkes du?

Det er viktig å se på ledelse fra ulike perspektiver. En side er den administrative delen av ledelse hvor man som leder må sørge for at rutiner og prosesser fungerer som de skal. Et godt eksempel nevnt av Espen Rostrup Nakstad i podcasten om ledelse i krisetid, er hvordan dette fungerer på et sykehus. Enhver situasjon har en nøye planlagt prosess og rutine knyttet til seg enten det er snakk om akuttmedisin eller planlagte undersøkelser og operasjoner. Lederen er ansvarlig for at alle prosesser fungerer som de skal og at de involverte følger sine rutiner. En annen side av ledelse er å se menneskene og utvikle dem til å bli en bedre utgave av seg selv. Sørge for at leger utvikler seg og blir dyktigere i faget sitt. En hjertekirurg blir ikke en bedre kirurg med mindre de jobber sammen med kirurger som er enda bedre, gang på gang.

Lederskap handler om håndtering av situasjoner som påvirker blant annet stress. Geir Hågen Karlsen fra Forsvaret forklarer, i samme podcast, hvor viktig det er å posisjonere seg riktig som leder. «Du kan ikke som leder av en gruppe gjemme deg bak dem. Du må lede fra front», sier Karlsen. Du må gå foran, vise retning, demonstrere og være et godt eksempel for den gruppen du leder. Dette er direkte overførbart til næringslivet og spesielt viktig når man opplever en krise eller står i en utfordrende situasjon. Samtidig må du gi rom for selvledelse og utvikling, være en støtte når det trengs. Å finne den rette balansen mellom når du skal stå i front og når du skal trekke deg tilbake er nøkkelen til godt lederskap.

Den vertikale aksen

En god leder har innsikt og viser interesse i det som skjer i den vertikale aksen, sier Espen R. Nakstad.

Som leder vil du lykkes bedre om du vier tid til det som skjer lenger ned i organisasjonen, og ikke bare fokuserer på toppledernivå. Sørg for å ha oversikt over de viktigste oppgavene som gjøres, gi tid til de som sørger for å få hjula til å gå rundt. En kort prat på gangen med en toppleder har en sterk effekt på motivasjonen, mener Nakstad. Et godt eksempel han selv nevner er teamsmøtene under covid, hvor alle kommunene deltok. Et stort møte med mange deltakere hvor han fikk nyttig informasjon om hva de minste kommunene følte på kroppen, samtidig ga hans deltakelse stor verdi for dem som deltok. De følte seg sett og hørt i en vanskelig situasjon.

Podcasten «Hva kreves av lederskap i krisetid, og hvordan lykkes man?» tar for seg flere viktige perspektiver på ledelse. Samtalen føres av Tron Kleivane, Partner i Great Place To Work.

Deltakere i podcasten:
Espen R. Nakstad, assisterende helsedirektør, Helsedirektoratet
Geir Hågen Karlsen, Oberstløytnant, Forsvaret
Karen Spens, rektor, Handelshøyskolen BI

Få tilgang til podcasten her