Artikkel

Inkludering: Holder din organisasjonskultur ansatte tilbake?

*Denne bloggen er hentet og oversatt fra www.greatplacetowork.com.  Les originalartikkelen her

Når ansatte velger å ikke avsløre deler av sin identitet, forteller de deg mye. Pride handler om å bli akseptert for akkurat den du er. Og hos Great Place To Work® mener vi at ansatte ikke skal måtte skjule seg for å “passe inn” på jobben. Vår forskning viser at dette ikke bare skader følelsen av tilhørighet, men også senker selvfølelsen og ansattes engasjement.

En av tingene bedrifter setter pris på med Trust Index™-vår medarbeiderundersøkelse er at den avdekker de “maskerte” arbeidsopplevelsene for ulike ansattgrupper, inkludert de som identifiserer seg som LGBTQ+. 

En del av dette innebærer å stille flere spørsmål om ansattes personlige egenskaper. Slik kan selskaper identifisere ulikheter i opplevelsen for forskjellige ansattgrupper.

Å identifisere disse ulikhetene er første skritt mot å rette dem opp og skape en bedre, mer likestilt opplevelse for alle ansatte. Dette kan være sensitive spørsmål, derfor gir vi også folk muligheten til å ikke svare. 

Å identifisere disse ulikhetene er første skritt mot å rette dem opp og skape en bedre, mer likestilt opplevelse for alle ansatte

Du forventer kanskje at bare en liten prosentandel av ansatte velger dette alternativet “foretrekker å ikke svare”. Det viser seg imidlertid at én av åtte ansatte aktivt velger å ikke avsløre én eller flere aspekter av sin identitet.

Hva er det egentlig som skjer her? Hvorfor unnlater over 12 % av ansatte å dele informasjon om seg selv?

Hvorfor ansatte “foretrekker å ikke svare”

For å komme til bunns i dette problemet, studerte vi de skriftlige kommentarene fra ansatte som avslo å svare på ett eller flere av disse spørsmålene. Kommentarene deres gir ofte litt klarhet, eller i det minste ledetråder, rundt hvorfor disse ansatte ikke ønsker å avsløre hele seg.

Vanlige temaer fra disse ansattes opplevelser inkluderer:

 • Et miljø preget av favorisering
 • Giftige arbeidsforhold
 • Passiv aggressivitet
 • Manglende tillit til å si fra

Trakassering definerer kanskje ikke den typen arbeidsmiljø disse temaene beskriver. Men vi kan identifisere dem som “trakasseringsnære” — fulle av mikroaggresjoner og frykt.

Hva disse (ikke-)svarene sier om din bedriftskultur

Når folk velger å ikke avsløre deler av sin identitet, forteller de deg faktisk mye om hvordan de føler seg på jobb.

Vi analyserte disse “maskerte” undersøkelsessvarene fra 1600+ selskaper. En ansatt som skjulte denne delen av sin identitet skriver: “Hvordan kan du stole på et system/bedrift som belønner ondsinnede ansatte...? Det er ganske nedslående for de som er klar over overtrampene.“

En annen kommenterer: “Jeg har ikke tillit til vår HR-avdeling. Jeg vil ikke dele konfidensiell informasjon med dem fordi jeg ikke føler at det vil forbli konfidensielt.”

Det er klare sammenhenger mellom konsekvent inkluderende arbeidsplasskulturer og generell ansattopplevelse og engasjement. Hvis ansatte avslår å avsløre hele seg selv i undersøkelser, tyder det på at arbeidsplassen din kanskje ikke er et psykologisk trygt miljø for mennesker av alle kjønnsidentiteter og seksuelle orienteringer.

Når flere velger å ikke svare, lider tillit og innovasjon.

Mønsteret er spesielt slående for hvordan folk svarte på spørsmål om deres seksuelle orientering og funksjonshemning. For hver andre person som positivt identifiserte seg som LGBT eller med en funksjonshemning, nektet tre aktivt å dele sin identitet.

Dette forholdet har stor innvirkning på en bedrifts generelle arbeidsplasskultur.

Ifølge våre data, for hver 10 % av ansatte som valgte å ikke svare, var det en 6% nedgang i en bedrifts generelle nivåer av tillit, stolthet og fellesskap.

Mer spesifikt, etter hvert som prosentandelen av ansatte som velger “foretrekker å ikke svare” øker, er det fall i:

 • Ansattes tillit til ledelsen
 • Deres følelse av trygghet i organisasjonen
 • Tegn på samarbeid

Disse er alle avgjørende for effektiv innovasjon og sterke forretningsresultater. En høy andel “foretrekker å ikke svare”-svar i dine data tyder på at din virksomhet kanskje ikke er posisjonert til å blomstre, spesielt under økonomiske nedgangstider.

Støtte inkludering av LGBTQ+ på arbeidsplassen kan hjelpe din bedrift å blomstre

Å velge “foretrekker å ikke svare” er et signal om frykt på arbeidsplassen. Organisasjoner kan bruke denne innsikten til å:

 • Skreddersy sine mangfold- og inkluderingsstrategier
 • Finne uoppdagede styrker
 • Overvåke folks evne til å være hele seg selv på jobb

  Når ansatte begraver sin identitet, sier det mye om nivået av psykologisk sikkerhet på din arbeidsplass.

Mål likeverd og inkludering på din arbeidsplass

For mer informasjon, kontakt oss om hvordan du kan måle og forbedre likestilling og inkludering på arbeidsplassen din med vår undersøkelses- og analysetjeneste, Trust Index™.