Artikkel

Nå mer enn noen gang må organisasjoner ta mennesker på alvor!

Menneskene er den aller viktigste verdien organisasjonen har. Det er menneskers motivasjon, kompetanse, innlevelse og kreativitet som er avgjørende for at organisasjonen kan lykkes med innovasjon og endring, skape gode resultater og legge til rette for kunde- og brukeropplevelser.

For å lykkes må man forstå menneskers motivasjon og hva mennesker trenger for å gjøre en god jobb.

Det er viktig. Og det blir helt avgjørende nå som AI og tech bølgen raser fremover, og hvor alle må forholde seg til nye måter å jobbe og samhandle på.

Dette snakker vi altfor lite om! Alle – både ledere – og medarbeidere må forstå hva vi trenger, og hva som driver oss til å gjøre en god jobb.

Og hva trenger vi? Mennesker i arbeidslivet har de samme grunnleggende behov som mennesker har på alle livets områder. Vi i har behov for fellesskap og trygghet. Vi har behov for å bli sett, bli involvert, og vi trenger troen på at vi er viktige. Vi må møte hverandre som mennesker. Vi må hjelpe hverandre til å være gode i selvledelse, sette grenser og være modige på egne vegne. Og vi trenger å håndtere uenighet og romme forskjellighet.

Dette er ikke en statisk øvelse, og det løses ikke gjennom skriftlighet og felles informasjon. Dette må vi skape sammen. Vi må bygge en felles kultur hvor vi snakker sammen om hvordan vi har det, hvor vi ser hverandre og inkluderer alle i fellesskapet. Det handler om samtale og møteplasser, og det handler om temaene vi bringer inn i fellesmøter.

Hva kan vi gjøre for å sette mennesker enda mer i sentrum? Vi kan gjøre som i idretten: Begynne å trene! Vi kan trene på å:

Gi og motta tilbakemeldinger. Å få tilbakemelding er en gave. Ekte og gode tilbakemeldinger hjelper oss til at vi ser hverandre som mennesker, og bygger trygghet på at vi sier fra til hverandre direkte om noe må forbedres. Se etter mulighet til å få tilbakemelding. For eksempel invitere med en kollega i kundemøter og øve sammen på å gi og motta tilbakemelding.

Ta hverandre «på fersken» i å gjøre noe godt, og fortell det til kollegaen. Det behøver ikke være så stort, men det kan være noe du ser og opplever som du synes er verdifullt. God praksis har godt av å bli løftet frem. Det har positiv læringseffekt og bidrar til at flere gjør mer av det som virker godt.

Ha gode 1:1 samtaler mellom leder og medarbeider med fokus på læring og utvikling. Regelmessig god dialog gir åpenhet og trygghet til å se på alle sidene av jobben med utgangspunkt i hver enkelt person.

Bruke fagmøter til å lære og utvikle oss sammen som mennesker ved å løfte frem læringer og erfaringer. Vi kan trene på å dele feil som gode læringsmuligheter. Læring gjennom erfaringer og felles refleksjon gir mulighet til å utforske hva som skal til for å lykkes for oss som mennesker.

Sette av tid i fellesmøter hvor vi snakker sammen om hvordan vi har det, hvordan vi sikrer trygghet og fellesskap som rommer mangfoldet, hvordan vi håndterer uenighet og hvordan vi forplikter oss. Dette er tematikk som berører alle, og hvor vi må utvikle praksis og fellesskap sammen.

Alle kan øve, enkeltvis og sammen. Men for å få varig effekt, må det etableres som en felles kultur «måten vi gjør det på her hos oss». Og det kan alle virksomheter gjøre! Det handler om et tydelig menneskesyn, en villet og bevisst ambisjon, det handler om tydelighet i ledelse, det handler om konkret praksis som understøtter ambisjonen i hverdagen.

Hvorfor er det viktigere nå enn noensinne?

Menneskene er den viktigste verdien for virksomheten. Mennesker som har det bra på jobb, skaper bedre resultater. Og nå og fremover vil mennesker bli mer og mer viktige for alle organisasjoner!

AI og automatisering kommer til å frigjøre tid, og kommer til å ta over mange rutineoppgaver som utføres av mennesker. Men AI kan ikke ta over menneskers evne til å innovere, til å bidra med nye perspektiver, samarbeide, bygge relasjoner, kommunisere og vise empati. Alt dette blir mer og mer verdifullt i alle sektorer i samfunnet. Å satse på mennesker og legge til rette for at mennesker har det bra på jobb er vinn-vinn for både oss som mennesker og for virksomhetene:

Når vi mennesker har det godt på jobb, får vi bedre liv. Og virksomheter som setter mennesker i sentrum styrker evnen til å innovere, tilpasse seg endringer og nye situasjoner, tiltrekke seg gode folk og skape bedre resultater.

Det er bærekraft i praksis, og vinn-vinn, for mennesker, organisasjoner og for samfunnet!