Artikkel

Hvordan utnytte ChatGPT i HR prosesser?

Kunstig intelligens vil i økende grad bli en del av prosesser og rutiner i mange organisasjoner og vi tror at bruk av smart teknologi også vil kunne bidra til å dekke behov i HR. Som en avansert kunstig intelligens-basert plattform kan ChatGPT være til stor nytte for HR-avdelinger i mange ulike områder. HR-avdelinger har som oppgave å ansette, utvikle og beholde de beste talentene i organisasjonen. 
 
En av de mest kritiske oppgavene for HR-avdelinger er ansettelsesprosessen og rekruttering. Det kan være tidkrevende og kostbart å finne kvalifiserte kandidater. ChatGPT kan bistå HR i denne prosessen ved å gjennomgå og analysere CV-er, intervju- og søknadsskjemaer, og på den måten effektivisere søknadsprosessen. Ved å bruke avansert dataanalyse kan ChatGPT også hjelpe HR-avdelinger å finne den beste kandidaten for jobben og identifisere potensielle kandidater som ellers kanskje ikke ville blitt vurdert. Gjort rett kan dette styrke mangfold, ubevist bias, rettferdighet, og tillit. HR vil også frigjøre tid og ressurser til kvalitative og strategiske oppgaver som ellers blir presset av operasjonelle prosesser. 
 
En annen kritisk oppgave for HR-avdelinger er onboarding og oppstartsprosessen. Great Place to Work og mange med oss vet at en vellykket onboardingsprosess vil føre til høyere engasjement og økt produktivitet. Man kommer raskere inn i oppgaver og kulturen. ChatGPT kan bistå HR i denne prosessen ved å automatisere en stor del av de administrative oppgavene som er involvert i onboardingsprosessen, som å fylle ut skjemaer og gjøre opplæringen mer tilpasset til den enkelte ansatte. Ved å gjøre onboardingsprosessen mer effektiv og personlig kan HR-avdelinger bidra til å bygge en sterkere relasjon med sine nye ansatte, øke sjansen å få den enkelte kan få utnyttet sin fulle potensial. Da blir man også værende lenger. 
 
ChatGPT kan også bistå HR-avdelinger i utviklingsprosessen. Great Place to Work sin forskning og analyse viser at utvikling og karrieremuligheter har en stor innvirkning på ansattes engasjement og turnoverintensjon, hvor lenge de ser for seg å bli værende hos nåværende arbeidsgiver. Her er det stort potensial i Norge. Nasjonal tillitsindex viser at hele 4 av 10 norske arbeidstakere ikke har en langsiktig tidshorisont hos nåværende arbeidsgiver. Hos de Norges beste er tilsvarende tall 2 av 10.  ChatGPT kan hjelpe HR-avdelinger å identifisere og utvikle talenter internt ved å analysere data om ansattes ferdigheter, interesser og preferanser. Dette kan hjelpe HR-avdelinger å identifisere potensielle kandidater for interne stillinger og utvikle opplæringsprogrammer som er skreddersydd for den enkelte ansatte. Her er det mye å utforske for HR – hva og hvordan dette kan fungere for den enkelte virksomhet. 
 
ChatGPT kan være til stor nytte for HR-avdelinger i en rekke ulike områder. Fra å effektivisere og forbedre rekruttering og ansettelsesprosessen, til hvordan man utvikler og beholder ansatte. ChatGPT er tidlig i sin fase, men et råd til HR- vær nysgjerrig og test ut. AI og ChatGPT kan gjøre HR mer relevant og strategisk, brukt på rett måte. 
 
Bruk av ny teknologi som ChatGPT vil også vise både ansatte og markedet at dere er innovative, nysgjerrig og gir rom for å teste nye løsninger. Noe som i seg vil kunne øke motivasjonen for ansatte til å bli lenger og ikke minst tiltrekke dere kandidater dere kanskje ikke hadde fått ellers.