Artikkel

Derfor sliter bedrifter med å vokse

Mange bedrifter sliter med å oppnå en kontinuerlig vekst uten for store voksesmerter. Det er mange skjær i sjøen, og disse er det viktig å være klar over. Her er de vanligste årsakene til at bedrifter får problemer med å vokse.

Norge blir ansett som et land hvor det er lett å starte bedrifter, men vanskelig å få bedriftene til å vokse seg ut av oppstartskontoret. Hvorfor er det slik, og hva er det bedriftene sliter med?

 

Hvorfor bedrifter sliter med å vokse seg store

Mange bedrifter opplever de samme utfordringene ved å vokse. Dette er de vanligste årsakene til at bedrifter ikke mestrer å vokse.

 

Bedriften er ikke klar for vekst

Når en bedrift vokser, vil det raskt dukke opp nye krav og behov, spesielt når det gjelder økonomi og lederkompetanse. I ferske bedrifter kan startfasen være preget av hjemmesnekrede løsninger, og behovet for profesjonalisering kan komme brått på. Vekst krever orden i sysakene - og systemer, rutiner og tydelige roller må på plass. Dette er det mange bedrifter som ikke mestrer.

Bedrifter i vekst møter også ofte på utfordringer knyttet til kapasiteten, både med tanke på plassmangel og arbeidskraft. Jo flere arbeidsoppgaver som melder seg, desto mer blir det å gjøre for medarbeiderne. Dersom bedriften ikke klarer å løse disse kapasitetsutfordringene over tid, vil selv engasjerte og ambisiøse medarbeidere bli demotiverte.

Bedriften mestrer ikke å utvikle kompetanse

Mange bedrifter sliter med å vokse fordi den riktige kompetansen ikke på plass, eller utviklingen og opplæring av ansatte ikke er tilstrekkelig.

 

Bedrifter som ikke klarer å holde på kompetansen, vil raskt miste et eventuelt konkurransefortrinn.

 

Ofte sies det at kompetanse er det eneste varige konkurransefortrinnet en bedrift vil ha dersom den forvaltes riktig. De fleste konkurransefortrinn er midlertidige, og det meste kan kopieres. Det kan også kompetanse, og derfor er forvaltningen av denne så viktig. Dette handler ikke bare om faglig utvikling, men om kultur, trivsel og tillit på arbeidsplassen. Bedrifter som ikke klarer å holde på kompetansen, vil raskt miste et eventuelt konkurransefortrinn.

Dersom bedriften skal vokse er det derfor helt essensielt å kartlegge hvilken kompetanse som er et suksesskriterium for bedriften, på hvilke områder man er nødt til å styrke kompetansen og ikke minst tilrettelegge for et arbeidsmiljø der kompetansen blir værende.    

 

Bedriften takler ikke nedgangstider

Nedgangstider er utfordrende for alle bedrifter, men kan spesielt by på store problemer for bedrifter i vekst. I økonomiske lavkonjunkturer er bedrifter tjent med å tenke nytt og foreta nødvendige tilpasninger. Bedrifter med stor grad av endringsvegring, vil slite i nedgangstider.

Hele bedriften er nødt til å være inne i tankegangen om at endringer og nye muligheter kan være nøkkelen til suksess. Så fort organisasjonen blir stående på bakbeina, vil terskelen for å implementere nye og forbedrede løsninger bli høy. Bedrifter som ikke ser verdien av å effektivisere og hente ut gevinster av muligheter som ligger i de teknologiske fremskrittene som skjer hver eneste dag, vil raskt bli hektet av i kampen om kundene.

 

Bedriften mangler kommersielle ferdigheter

Dersom bedriften ikke jobber med en løsning eller et produkt markedet egentlig har behov for, vil veien til suksess bli lang. Uten ferdigheter til å ta den kommersielle verdien i produkter og tjenester på alvor, vil veksten derfor bli svak. Dette er utfordrende for mange bedrifter som opererer i et marked i stor endring.

 

Bedriften har dårlig likviditet

Bedrifter i vekst kan fort få problemer med likviditeten. Dette gjelder spesielt små bedrifter der veksten medfører høye driftskostnader. I slike bedrifter får det raskt konsekvenser dersom omsetningen er lav en måned eller flere kunder ikke betaler i tide, og dette kan hemme veksten på flere måter. Bedriften har kanskje ikke mulighet til å gjøre nødvendige investeringer eller får rett og slett problemer med å dekke de månedlige driftskostnadene. Lav likviditet er en vanlig årsak til at bedrifter ikke får anledning til å gripe nye muligheter - og dermed vokse.

 

Bedriften er redd for å feile

Dersom det ikke er rom for å feile, er det også vanskelig å vokse. Mange bedrifter vegrer seg for å gjøre feil og hemmer dermed innovasjon og nytenkning i bedriften. Det er viktig at medarbeidere føler seg komfortable til å påta seg noe risiko, og at fokuset ligger på å lære av feil fremfor å unngå dem for enhver pris. Dersom dette ikke er tilfellet, er det vanskelig for bedrifter å oppnå vekst.