Artikkel

5 strategier for å kapre de skarpeste hodene

Enhver bedrift drømmer om å kunne velge kandidater fra øverste hylle. Det er et høythengende mål, men slett ikke umulig å oppnå. Her får du de beste rekrutteringstipsene fra FINN.

Sarah Gordon jobber som People Operation Manager i FINN. Hun har jobbet med rekruttering siden 2012 og vet hva som er viktig for å vinne konkurransen om de beste kandidatene. Noen strategier krever langsiktige satsinger, mens andre kan gjennomføres raskt. Dette er hennes beste tips.

1. Gjør medarbeidere til ambassadører

Fornøyde medarbeidere som trives på jobb, er nøkkelen til suksess når det gjelder rekruttering. Medarbeiderne er levende eksempler på hvordan det er å jobbe i virksomheten, og dette kan avgjøre hvor attraktiv arbeidsplassen fremstår for potensielle søkere.  

– Et godt arbeidsmiljø er utrolig viktig, og ledelsen må gi medarbeiderne tillit. Nettverket i Norge er lite, og det blir fort kjent hvordan ulike arbeidsplasser oppleves av dem som jobber der, sier Gordon.

Medarbeidere som trives i jobben og verdsetter arbeidsplassen, kan bli verdifulle ambassadører for virksomheten.  

– Medarbeidere som snakker positivt om jobben og anbefaler arbeidsplassen til folk i nettverket sitt, veier svært tungt. Gode ambassadører kan derfor ha mye å si i konkurransen om de beste kandidatene, forklarer hun videre. 

Gordon legger også til at FINN alltid ansetter mennesker med verdier som er forenlige med selskapets verdier. For å sikre at arbeidsmiljøet forblir godt er det viktig å ansette de riktige menneskene, og ikke bare de som ser best ut på papiret.

– Vi skal være en innovasjonsbedrift og konkurransen er tøff. Sult og presisjon er derfor to viktige verdier i FINN, men takhøyde og humør er vel så viktig. Vi skal ha det gøy når vi jobber sammen, og teamene må fungere for at FINN skal kunne levere høy kvalitet. 

FINN bruker derfor mye tid på å ansatte folk som passer inn i kulturen.

– Det holder ikke å være best på et fagområde hvis kandidatene ikke mestrer å samarbeide med andre, sier hun.

 

2. Tilby kompetanseutvikling og trygghet

Det kommer stadig nye undersøkelser som viser hva jobbsøkere vektlegger i en fremtidig jobb. Hvorvidt det er lønn, virksomhetens rykte, suksess, arbeidsoppgaver eller andre faktorer vil ofte variere. Det er mye som kan påvirke hva jobbsøkere rangerer som viktigst, som for eksempel alder, erfaring, livssituasjon og arbeidsmarkedet.  

I FINN erfarer Gordon at lønn ikke alltid får høyeste prioritet blant søkere.

– Vi ser at det ofte er en totalpakke som er avgjørende for søkere. Den består av lønn, pensjon, work life balance, helseforsikringer, spennende og utfordrende arbeidsoppgaver, arbeidskultur og selskapets verdier. 

Ved siden av det er det spesielt ett forhold som verdsettes av søkere.  

– Vi ser at kompetanseutvikling står høyt på listen til mange søkere. I FINN setter vi av mye tid og penger til dette. Vi legger til rette for faglig utvikling både på og utenfor huset, og det appellerer til mange, forklarer Gordon.  

Les om gevinstene ved å være Great Place to Work-sertifisert!

 

3. Skriv gode stillingsannonser

For å få inn de rette søkerne er det viktig å skrive en god stillingsannonse. Stillingsannonsen bør tydeliggjøre arbeidsoppgaver, ansvarsområder og krav til kompetanse og erfaring, men også fremheve utviklingsmuligheter og hvilke egenskaper som er viktige for virksomheten.

– Det er viktig å være tydelig på hva man ser etter uten å fremstå som for selektiv. Hvis det formidles at man ønsker seg alt mellom himmel og jord, er det nettopp det man får. Søker man for snevert, mister man kanskje gode kandidater, sier Gordon. 

Skrivestilen som velges, har også mye å si for hvordan stillingen og ikke minst virksomheten fremstår for potensielle søkere.

– Vi jobber mye med ledere for å lage gode stillingstekster som skrives i en lett og ledig tone. Dette passer ikke nødvendigvis for alle, men i FINN har det fungert godt. Vi ønsker å fremstå som folkelige og forsøker derfor å uttrykke oss uformelt. 

 

4. Ikke lov mer enn du kan holde

Det er ikke bare søkere som forsøker å vise seg fra sin beste side i en ansettelsesprosess. Også arbeidsplassen vil gjerne fremstå så attraktiv som mulig, spesielt når den konkurrerer om ettertraktede kandidater.

Selv om det både er nødvendig og riktig å selge inn virksomheten, er det viktig å unngå å love mer enn man kan holde.

– Det kommer fort for en dag dersom du ikke innfrir det du lover. Budskapet vi selger inn må stemme, hvis ikke risikerer vi at de som starter ikke blir fornøyde, og i verste fall slutter de, sier Gordon. 

 

5. Vær synlig på de riktige arenaene

Direkte kontakt med potensielle søkere og synlighet på de riktige arenaene kan også være avgjørende for hvem som søker seg til virksomheten din. Dette er noe FINN gjør helt bevisst for å tiltrekke seg nye og gode kandidater.

– Det er umulig å være overalt, og det er heller ikke det vi ønsker. Vi sørger for å være på de arenaene vi til enhver tid mener er riktige. Vi jobber også tett med de ulike faggruppene i FINN for å sikre at vi legger trykket på rett sted. På den måten kommer vi i kontakt med gode kandidater, forteller hun.

FINN arrangerer også fagkvelder basert på ulike teknologiemner der de inviterer tidligere kolleger, samarbeidspartnere og andre personer i nettverket.

– Dette er en god måte å vise frem lokalene, knytte kontakter og la nettverket bli bedre kjent med oss, avslutter Gordon.