Artikkel

4 av 10 nordmenn ser ikke frem til å komme på jobb!

Den nye hverdagen har ikke funnet sin form og møter ikke ansattes behov og forventninger til fleksibilitet og balanse. Verre er det at like få ser frem til å komme på jobb.  

Tillitsnivået holder seg høyt i norsk arbeidsliv. 92% av alle medarbeiderne hos de beste arbeidsplassene opplever å bli gitt tillit og ansvar. For norsk arbeidsliv er tilsvarende andel solide 79%.  

På oppdrag fra Great Place To Work har Opinion gjort nasjonale representative studier av norsk arbeidsliv på tvers av bransjer og sektorer (Nasjonal Tillitsindeks for Arbeidslivet). Dette grunnlaget viser – i absolutte tall – kvaliteten på kultur og ledelse i gjennomsnittsbedriften. 

Hva er det som gjør at så mange norske arbeidstaker ikke ser frem til å komme på jobb? Er det en negative effektene av en hybrid hverdag og mye arbeid på distanse? Hvordan svekkes relasjoner med kolleger og fellesskapsfølelse? Samhandling i team og gruppen har økt, men det er mindre kontaktpunkter på tvers, formelt og uformelt.  

Undersøkelsen viser at det er mange mennesker som nå ikke opplever det gode kollegiale fellesskapet. Ønsker du å beholde ansatte, er det helt avgjørende å lykkes med dette. Nasjonal Tillitsindeks for Arbeidslivet viser at kun 62% av norske arbeidstagere opplever at medarbeiderne på arbeidsplassen ser frem til å komme på arbeid. Resultatene tyder på at for mange virksomheter og ledere og ikke har klart å møte dagens behov.  Konsekvensen kan være lavere motivasjon og økt flere som slutter, sier Jannik Krohn Falck, Adm. Dir i Great Place To Work.  

Diagram ansattes stolthet

*Tabell viser oversikt over andel medarbeidere som besvarer påstanden positivt. Beste Arbeidsplasser – gjennomsnitt av Norges 50 beste arbeidsplasser. Gjennomsnitt norsk arbeidsliv er representativ undersøkelse av ansatt i norsk arbeidsliv, ikke kunder av Great Place To Work.  
 

Ledelsens ansvar?  

Alt starter på toppen – også kraften i god kultur og ledelse. Undersøkelsen peker tydelig på en viktig utfordring i norsk arbeidsliv. For å sikre varig konkurransefortrinn må alle ansatte ombord. For mange toppledere har ikke tatt kultur og arbeidsforhold på alvor.  

-Ledelsen peker veldig ofte på gap i forventninger i alt fra informasjon, involvering og utviklingsmuligheter.  Felles for disse tre områdene er at ca 40% av norske medarbeidere opplever at dette ikke er godt nok. Ledelsens ansvar er klart; man skal sikre et trygt og sunt arbeidsmiljø for alle ansatte. Kun 2/3 av norske arbeidstakere opplever at de har et psykisk og følelsesmessig sunt arbeidsmiljø. 9 av 10 ansatte hos de beste arbeidsplassene rapporterer det samme! Forskningen er tydelig. Det er synd og rart at ikke alle ledere prioriterer dette høyere når effekten er dokumentert. Det for mange ledere som ikke levere på sitt ansvar og må ta grep, fortsetter Jannik Krohn Falck. 

Diagram ledelsens troverdighet

Norges Beste Arbeidsplasser 2024 

Det siste året har Great Place To Work Institute kartlagt over 800 virksomheter, og gjort nasjonale representative studier av norsk arbeidsliv. Dette er den mest omfattende datainnsamling og analyse gjort av norske arbeidsplasser det siste året er underlaget for den årlige kåringen av Norges 50 Beste Arbeidsplasser 

Great Place To Work måler tilstanden i norsk arbeidsliv gjennom representative undersøkelser for hele landet på tvers av bransjer og sektorer (Nasjonal Tillitsindeks for Arbeidslivet). Dette grunnlaget viser – i absolutte tall – kvaliteten på kultur og ledelse i gjennomsnittsbedriften og hva som skal til for å være blant de beste. På denne basis kårer Great Place to Work Institute, Norges Beste Arbeidsplasser. Kåringen er basert både på en absolutt vurdering i forhold til nivået på alle norske virksomheter og på en relativ vurdering i forhold til alle som kartlegges.   

Virksomhetene som vant i årets kåring - Norges 50 Beste Arbeidsplasser 2024:  

Kategori 500+ ansatte  

  1. Cisco 

Kategori 200-499 ansatte 

  1. mnemonic 

Kategori 50-199 ansatte 

  1. Dedicare 

Kategori 20-49 ansatte  

  1. Pilares Eiendom