Artikkel

Trenger vi ledelse?

Bare «29 prosent av norske arbeidstakere ser på endringer som en positivt mulighet, og 14 prosent ser på fremtidige endringer som en trussel» (kilde: Stamina Helse ‘Jobbhelserapporten 2018’).

Er det greit - når det eneste konstante er endring ?
Vi lever i en tid med rask endringstakt og skiftende rammebetingelser. Digitalisering er et faktum, uavhengig av sektor eller bransje. Endringer skjer raskere enn vi klarer å planlegge for, det presses frem av ytre forhold. Vi møter det på alle områder; på jobb, som forbrukere, som kunde- og tjenestemottaker.

Kan «gi slipp» ledelse løse dette?

Det betyr ikke mindre ledelse. Det er mer ledelse av personer, mindre ledelse av saker og systemer. Det er Ikke mangel på ledelse. Det er ikke soft eller utydelig ledelse.

Det handler om å ta eierskap og selv lede utviklingen av en organisasjonskultur som er rustet for fremtiden, og å bygge kompetanse som får det til å skje. Det handler om å bygge sterke relasjoner som skaper forutsetninger for at vi klarer å samhandle effektivt, gjennomføre det vi skal, endre og tilpasse oss når vi må, og fornye oss i måten vi jobber på og være i forkant og innovere. Lede gjennom tillit er nøkkelen for at dette skjer i praksis.

Det handler om et tydelig menneskesyn og felles fundament for ledelse: Mennesker ønsker å mestre og gjøre en best mulig jobb. Ledelse handler om å legge til rette for utviklingen av kompetanse, mestring og motivasjon for å utløse energien til hver enkelt medarbeider og medarbeiderne samlet.

Det handler om organisering. Å gå fra et kontrollbasert, silo-orientert virksomhet til å organisere tjenestene nærmest mulig kunder og tjenestemottakere, jobbe smidig på tvers av siloer med bevisst og kontinuerlig blikk på hva som er til det beste for kunden/tjenestemottaker, og med medarbeidere som er myndiggjort til selv å lede og treffe beslutninger.

Det handler om å lede på en annen måte gjennom dialog, coaching og veiledning. Det handler om involvering og medvirkning, det handler om å sikre fellesskap om retning og ståsted.

Ja, vi trenger ledelse.

Vi trenger ledere som våger å gi slipp. Medarbeidere må få ansvar og ta ansvar, og bygge kompetanse for å fylle ansvaret. De må få myndighet gjennom delegasjon og fullmakter. Leder må gi frihet og handlingsrom, og samtididig være tett på så medarbeider får den nødvendige støtte og klarhet for å gjøre best mulig jobb.

Det handler om å lede det som er nødvendig å lede, og være tett nok på til å vite når det er nødvendig.