Artikkel

Vinnerne av årets hederspriser deler sine tanker om kultur og ledelse

Tirsdag 27.april kåret vi i Great Place to Work Norges Beste Arbeidsplasser. I år ønsket vi også å gi en ekstra anerkjennelse til de HR-visjonærene, lederne og medarbeiderne som bidrar til å skape gode arbeidsplasser. 

Etter å ha gått gjennom utrolig mange flotte nominasjoner fra medarbeidere og ledere, kom juryen frem til tre fantastiske hedersprisvinnere i kategoriene årets HR-personlighet, årets inspirerende lederskap og årets kulturbærer. 

Da vinnerne var kåret var vi selvsagt interessert i høre deres tanker om hva de mener er godt lederskap, gode arbeidsplasser, deres viktigste læringer fra året som har vært og fremtidens arbeidsplasser.

Henriette DNT-1

Årets HR-personlighet, Henriette Høie fra DNT mener at en god arbeidsplass er et sted hvor man lytter til hverandre, involverer hverandre og har fokus på å gi tilbakemeldinger som forsterker det som fungerer.

"En god arbeidsplass er preget av gjensidig tillit, og gjensidig ansvar hos medarbeidere og ledere for mål, retning, kultur og arbeidsmiljø. Resultatene kommer som følge av hvordan vi jobber sammen.

Hennes viktigste læring fra dette året er effekten av å ha et felles mål. Dette er noe man vet i teorien, men som hun virkelig har sett i praksis under pandemien. 

"Det er fantastisk å se hvordan alle brettet opp ermene for å være klare til å åpne opp tilbudet til DNT når det var mulig".

Hun sier at de siste året har de vært mer uredde og kastet seg over digitale muligheter, laget digitale kurs, webinarer og hatt hyppigere møter.

Ingrid Kreftforeningen (1)

 

Årets inspirerende leder, Ingrid Stenstadvold Ross fra Kreftforeningen, definerer godt lederskap som å sette retning, men også forvente prestasjonslyst i teamet. 

"Det handler om å skape en kultur hvor jeg vil prestere bedre i morgen enn det jeg gjorde i dag."

Et aktivt valg under pandemien var å øke kommunikasjonen. Kreftforeningen har hatt daglige ledermøter, og Ingrid har snakket med alle sine medarbeidere én-til-én, samt hatt hyppige allmøter. 

"Å alltid være åpen og transparent i lederstilen skal vi fortsette med, for det har gjort oss sterkere enn noen sinne. I Kreftforeningen har vi dessuten enormt engasjerte og dyktige medarbeidere. Vi brukte det engasjementet for å skape nye tilbud i rekordfart for kreftpasienter i en vanskelig tid. Jeg er ekstremt imponert over hva medarbeiderne våre har fått til i denne tiden." 

 

Camilla Thermo Fischer Scientific

 

Årets kulturbærer, Camilla Østevold fra Thermo Fischer Scientific mener det er viktig å ikke undervurdere egen rolle i kulturutvikling da gode holdninger smitter.

Noe av det viktigste Thermo Fischer har gjort for å styrke kulturen de siste årene er at ledelsen aktivt har benyttet seg av et rådgivende team bestående av medarbeidere fra ulike avdelinger og nivåer i bedriften for å kunne drive mer målrettet kulturutvikling og forbedring av arbeidsplassen.

"Det har ført til velrettede tiltak som har hatt spesielt stor betydning i den utfordrende pandemisituasjonen"  sier Østevold.

Østevold tror at fremtidens arbeidsplass innebærer mer variert og interdisiplinært arbeid i en mer fleksibel arbeidshverdag.

"Automatisering og digitalisering der det gir mening vil forhåpentligvis frigi arbeidskraft til å drive mer innovasjon og til å ta vare på hverandre."