Artikkel

Redde verden, fornøyde ansatte og lønnsomhet - kinderegg eller luftslott?

Det høres kanskje for godt ut til å være sant, men det finnes en måte å forbedre ansattes engasjement, løfte økonomiske resultater og bidra til å redde verden på samme tid.

Svaret er: Fokuser helhetlig – og ESG er et bra rammeverk. Nå snakkes det mest om ESG i styrerom, i toppledelsen, blant aksjonær- og på internasjonalt nivå. Det er big business og ledere og HR kan og bør handle mer proaktivt, nå.

Kjenner du ikke til ESG? – se fakta i bunn for en liten innføring.

FN anslår at de årlige globale utgiftene til myndigheter og privat sektor som trengs for å nå verdens ESG-relaterte mål er rundt 5 billioner dollar i året, eller mer enn 6 % av verdens BNP.

Virkningene av arbeidsplass - ESG på ansattes opplevelse

Ved å fokusere på ESG kan virksomheter gjøre viktige bidrag for planeten samtidig som man skaper forbedringer for medarbeidernes engasjement, innovasjon og produktivitet, og sikrer økt konkurransekraft.

Å gi ansatte en klar tilknytning til noe viktig – et formål som er større enn en individuell rolle – er en viktig faktor for en organisasjons suksess.

Forskning fra Great Place to Work® viser at når ansatte sier at arbeidet deres har «spesiell betydning», i stedet for å være «bare en jobb», er det 56 % større sannsynlighet for at de opplever innovasjonsmuligheter.

Professor Hamid og Young Dae Kang (EDHEC og Bank of Korea) har sett nærmere på de ulike aspektene ved «S» - det å ta vare på de ansatte. De beste arbeidsplassene (Great Place to Work) viser en meravkastning på 2-2,7% per år. 

ESG og medarbeiderengasjement

ESG-mål og kvalitet som driver for medarbeidertilfredshet er en viktig del av det som gjør en bedrift til et flott sted å jobbe.

Sosiale (ESG) kriterier undersøker hvordan en bedrift behandler og verdsetter menneskene sine. Hva er for eksempel organisasjonens retningslinjer og kultur for ledelse? Hvordan skapes rettferdighet og muligheter? Er det en gjensidig tillit mellom ansatte og ledelse? Er virksomheten forpliktet til produktsikkerhet og kvalitet? Er fysisk og psykisk sikkerhet ivaretatt? Hvilken innvirkning har virksomheten på lokalsamfunnene der det opererer – er effektene fordelaktige eller negative for lokalsamfunnet? Følger leverandørene også samme høye arbeidsstandarder?

Hvor viktig er ESG for virksomhetenes viktigste resurs – menneskene?

Marsh & McLennan fant at arbeidsgivere som har høy medarbeidertilfredshet og er attraktive for universitetsutdannede, har lavere karbonutslipp, har mer mangfold og gjør en større innsats for å forstå ansatte. Dette gjør ESG til et konkurransefortrinn for å engasjere og tiltrekke ansatte.

Ledende virksomheter, når det gjelder medarbeidertilfredshet, gjør en større innsats for å forstå de ansatte. Innenfor den sosiale pilaren sammenlignet Marsh&McLennan arbeidsgivers innsats for å forstå ansatte for å se om selskaper med bedre ledelse (Human Capital Management) har større medarbeidertilfredshet og attraktivitet for unge talenter. Bedrifter med høy medarbeidertilfredshet skårer 26 prosent høyere når det gjelder å forstå ansatte enn det globale gjennomsnittet.

Great Place to Work sertifisering har satt en standard i ESG arbeid og strategi hos mange virksomheter. Sertifiseringen beviser for omverden; investorer, jobbsøkere, ansatte og lokalsamfunn at man gjør rett og fokuserer rett, bærekraftig.

Fakta om ESG

  • ESG er en engelsk forkortelse, og står for Environmental, Social and Governance. På norsk oversettes det til Miljø- , Sosiale- og Forretningsetiske forhold. Ofte blir ESG kalt bærekraftighet som handler om hvordan et selskaps produkter og tjenester bidrar til bærekraftig utvikling.
  • ESG brukes som en metode til å vurdere og rangere selskaper på hvor godt de gjør det ift. påvirkning av miljøet, sosiale forhold og rettigheter i og rundt selskapet og hvor god selskapsstyringen er på å ivareta alle interessenter i og rundt et selskap.
  • Begrepet ESG brukes i hovedsak av investorer, forvaltere og finansbransjen for å evaluere virksomheters innsats/nivå når det gjelder samfunnsansvar og bærekraft for dermed å kunne si noe om virksomhetens antatte fremtidige finansielle resultater.