Artikkel

Kompetansebasert samfunnsengasjement: Arbeid med mening

Vi i Sopra Steria har en lang historie med å ta et omfattende og aktivt samfunnsansvar. Men hvorfor er vi opptatt av det, hva gjør vi og hva får vi ut av det?
Som et av Europas største konsulentselskaper, og med virksomhet i store deler av verden, har Sopra Steria valgt å ta et aktivt samfunnsansvar. Vi har i mange år signert på FNs Global Compact-avtale om å etterleve deres ti prinsipper innen områdene menneskerettigheter, arbeidslivsstandarder, miljø og anti-korrupsjon.

Hvorfor er vi opptatt av samfunnsengasjement?

Samfunnsansvar innebærer å se selskapet fra flere vinkler gjennom både sosialt og miljømessig engasjement, og det handler om hvordan selskapet interagerer med markedet og egne medarbeidere. Gjennom vårt samfunnsansvar forholder vi oss til alle våre interessenter, både egne medarbeidere, kunder, investorer og samfunnet rundt oss. Selv har jeg hatt gleden av å være den internasjonalt ansvarlige for selskapets strategi innenfor samfunnsansvar fra 2008 til 2014. I et internasjonalt selskap med kontorer i mange land har dette vært en stor utfordring og en spennende reise.

 

Vi har definert fire områder for vårt samfunnsansvar:
  • På arbeidsplassen jobber vi aktivt med å utvikle våre egne medarbeidere og skape et spennende og attraktivt sted å jobbe
  • For miljøet jobber vi kontinuerlig med å redusere vår egen negative miljøpåvirkning og gjennom digitalisering hjelper vi våre kunder med å etablere gode og bærekraftige løsninger
  • I markedet opptrer vi som en seriøs aktør med våre verdier og etiske retningslinjer som basis for måten vi gjør forretning på
  • For samfunnet tar vi et sosialt ansvar ved å engasjere oss i prosjekter som gir tilgang til utdanning, IT og jobb

 

Hva gjør vi?

I Sopra Steria har vi et slags livsmantra vi kaller «Power of Sharing». Dette bruker vi i mange sammenhenger internt, og også når vi snakker om hvilket sosialt ansvar vi tar for samfunnet.

Vi lever av vår kompetanse, og vi er opptatt av å dele denne og utvikle oss individuelt og som selskap. Det var derfor naturlig for oss å velge en profil på vårt sosiale ansvar som peker mot utdanning og skolegang. Vi vet at utdanningsnivå er basisen for langsiktig velstand og fremgang. Det gir mening for oss å jobbe med dette, og det har ført til en rekke tiltak som jeg har beskrevet under:


India:

Som et stort internasjonalt konsern har Sopra Steria en rekke kontorer og tusenvis av medarbeidere i India. Her har vi opprettet en egen samfunnsansvar-avdeling på seks personer, som jobber 100 prosent med prosjekter rettet mot sosialt ansvar i nærområdene til våre kontorer. Her bidrar vi på lokale skoler med lærere til IT og engelskundervisning, og vi investerer i datautstyr og solcellepaneler for å sikre stabil strømforsyning.

Etter endt skolegang er det få barn på «våre» skoler som har mulighet til å studere videre. Vi har derfor etablert en stipendordning sammen med våre indiske kolleger for de flinkeste barna. Ordningen er finansiert av Sopra Steria og selskapets medarbeidere, og gjør at disse barna kan ta en universitetsutdannelse. Vi har i dag mer enn 400 unge som er i ferd med eller er ferdige med sin utdannelse under dette programmet.

I Norge har vi en egen dugnadsdag som vi kaller «The Challenge», hvor vi hvert år samler inn penger til denne stipendordningen og til prosjekter ved vår skole. En rekke av våre medarbeidere trekker også 200 kr pr måned som uavkortet går til stipendordningen.


Kirkens Bymisjon:

I tillegg til engasjementet i India var det er sterkt ønske fra våre medarbeidere om også å gjøre noe lokalt her i Norge. Vi har vårt hovedkontor i Posthuset og en av våre medarbeidere stod en dag og så ut av vinduet og ned på plata utenfor Oslo S. Refleksjonen var: «Kan vi gjøre noe for å hjelpe i vårt nærmiljø, og hvem er det som er engasjert her?».

Da var ikke veien lang til Kirkens Bymisjon, som gjør en fantastisk innsats i dette området med blant annet et eget Bjørvika-prosjekt. Vårt engasjement mot Kirkens Bymisjon startet med bollebakst. På vår «The Challenge» det året bakte vi mer enn 1000 boller til Kirkens Bymisjon. Da vi var ferdige med aksjonen var det en av våre medarbeidere som mente av vi måtte kunne bruke vår kompetanse til noe mere enn å bake boller.

Dette resulterte i prosjektet «Datakurs for innvandrerkvinner». Vi har mange medarbeidere hos oss som har ikke etnisk norsk bakgrunn, og vi mobiliserte noen av disse til å holde datakurs på kvinnenes eget språk. Dette ble en stor suksess, og etter mange år er dette er noe vi fortsatt gjør.

 

Ferd Sosiale Entreprenører:

Gjennom vårt sosiale engasjement knyttet vi så kontakt med Ferd Sosiale Entreprenører. Vi har siden 2014 en partneravtale rundt temaet sosialt entreprenørskap.

Sopra Steria er gjennom denne avtalen Ferds foretrukne samarbeidspartner innen konsulentbistand på IT for deres portefølje av sosiale entreprenører. Bakgrunnen for dette var at vi ønsket å gi «Power of Sharing» en ytterligere en dimensjon ved å etablere enda en arena hvor våre medarbeidere kan utfolde sitt engasjement for samfunnet. Samtidig sikrer vi gjennom denne avtalen at det sosiale engasjementet holdes innenfor rammen av vår overordne strategi for samfunnsansvar.

Avtalen innebærer at Sopra Steria gir gratis konsulentbistand til utvalgte sosiale entreprenører. I 2016 har vi i samarbeid med Ferd Sosiale Entreprenører valgt å levere alle timer til Minos sitt Okei-prosjekt. Minos jobber for å bedre oppvekstsvilkårene til barn og unge, og har utviklet et elektronisk samhandlingssystem for å håndtere utfordringer med mobbing, omsorgssvikt og psykisk uhelse blant barn og unge.

Hva får vi ut av det?

Vi ser at mange av våre medarbeidere er opptatt av å være en del av noe som gjør en innsats utover det å tjene penger for selskapet. Det gir mening å kjenne at man kan gi noe tilbake til samfunnet utover skatteseddelen. Gjennom de prosjektene vi deltar i, og gjennom de aktivitetene vi igangsetter internt i selskapet, skapes det et engasjement og en tilhørighet blant medarbeiderne som er av stor betydning for oss.

Som et konsulentselskap hvor de fleste av våre medarbeidere sitter ute hos kunder og i liten grad tropper opp på kontoret her i Posthuset hver dag så er det viktig for oss å skape møteplasser både fysisk og virtuelt hvor folk møtes, treffer kolleger og skaper nettverk.

Gjennom de engasjementene vi har rundt vårt sosiale ansvar har vi flere felles aktiviteter å samles rundt og felles historier å dele. Kulturbegrepet er vanskelig å definere, men dette engasjementet bidrar helt klart positivt til vår bedriftskultur.