Artikkel

Historien om Great Place to Work – hva som gjør de beste bedre

Slik ble et bokprosjekt starten på et selskap som i dag har jobbet for å gjøre arbeidsplasser bedre i nesten 30 år.  

Great Place to Work sin historie strekker seg lengre tilbake enn selskapet selv. Det hele startet i New York i 1981 da en redaktør spurte de to næringslivsjournalistene Robert Levering og Milton Moskowitz om å skrive boken “The 100 Best Companies to Work for in America”.

Jakten på de beste arbeidsplassene

Robert Levering (avbildet under), som stort sett hadde erfaring med å skrive om mindre velfungerende arbeidsplasser, var først skeptisk. Fantes det i det hele tatt 100 organisasjoner som kvalifiserte til å være et “great place to work” i USA? Hadde det ikke vært bedre å skrive om de 100 dårligste arbeidsplassene?, spurte han redaktøren. Dette forslaget ble stemt ned, og Robert og Milton startet jakten på landets beste arbeidsplasser.

Robert og Milton brukte nesten to år på å samle inn nok data, og på sin ferd besøkte de om lag 150 selskaper i 30 forskjellige stater. Totalt intervjuet de rundt 3000 ulike medarbeidere for å avdekke hva som gjorde noen arbeidsplasser så mye bedre enn resten.

Overrasket over funnene

Resultatene de fant overrasket de to journalistene. Mange av selskapene de besøkte tilbød medarbeiderne flotte goder som gratis lunsj, tilbud om barnepass på arbeidsplassen og treningsfasiliteter. Selv om dette var imponerende for amerikanske selskaper på tidlig 80-tallet, var det likevel stemningen på disse arbeidsplassene som overrasket dem mest. Noen steder kunne de gjenkjenne denne spesielle stemningen med én gang resepsjonisten hilste dem velkommen og på måten medarbeidere snakket sammen i gangene.

Robert begynte å spørre seg selv: Hva hadde alle disse selskapene til felles? “The 100 Best Companies to Work for in America” ble utgitt i 1984, men Robert fortsatte jakten på disse selskapenes fellesnevner. Han brukte to nye år på å vende tilbake til de 20 aller beste selskapene. Funnene fra denne ferden ble publisert i boken “A Great Place to Work: What makes some employers so good - and most so bad”.

Tillit, stolthet og fellesskap som fellesnevnere

Det som virkelig skilte seg ut på de beste arbeidsplassene var måten ledelsen og medarbeidere samhandlet på og evnen til å bygge sterke bånd med høy grad av tillit. Det var ikke godene i seg selv som gjorde arbeidsplassene fremragende, men tillit i relasjonene mellom medarbeider og leder, stolthet til jobben og fellesskapet på arbeidsplassen.

“En fremragende arbeidsplass er et sted der du har tillit til menneskene du jobber for, er stolt av det du gjør og trives med kollegene”.
– Robert Levering

Dette var ikke bare nøkkeldriverne for å oppnå fornøyde medarbeidere som trives, men bidro også til medarbeidere som jobbet hardere, smartere og mer ansvarlig.

Great Place to Work blir grunnlagt

Denne innsikten førte til grunnleggingen av Great Place to Work Institute i 1991 og utviklingen av medarbeiderundersøkelsen Trust Index. I 2002 ble Great Place to Work Norge stiftet, og i dag er Great Place to Work representert i mer enn 50 land.

I løpet av ett år arbeider selskapet med over 6600 organisasjoner internasjonalt. Disse selskapene representerer over 10 millioner medarbeidere, og dette gjør at Great Place to Work fortsetter å utvikle sin unike ekspertise på fremragende arbeidsplasser.