Artikkel

HDO bruker temperaturmålingen for å håndtere arbeidet gjennom COVID-19

HDO bruker temperaturmåling som et virkemiddel for å bedre kunne håndtere organisering- og oppfølging av arbeidet gjennom Covid-19 pandemien.

HDO er helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett. HDO eier, drifter og forvalter dagens primære kommunikasjonsløsninger for telefoni- og radiokommunikasjon for alle landets AMK-sentraler, legevaktsentraler og akuttmottak.

I likhet med mange andre organisasjoner, opplevde HDO store endringer knyttet til pandemien. Særlig i forhold til overgangen til hjemmekontor. Organisasjonen mener det er viktig å kartlegge hvordan medarbeiderne har det i denne kritiske tiden. Basert på dette, ønsket HDO bedre innsikt i hvordan medarbeidere sin faktiske opplevelse av hjemmekontor, og valgte å sende ut Great Place to Work sin temperaturmåling til alle sine medarbeidere.

Hva gir temperaturmålingen ?

Hensikten med Great Place to Work sin temperaturmåling er å gi ledelsen og hver enkelt leder ny innsikt i hvordan medarbeiderne opplever den nye arbeidshverdagen, og hvordan organisasjonen, avdelingen og teamet fungerer. I tillegg avdekker den sterke, svake og kritiske nøkkelområder. Temperaturmålingen danner et grunnlag for å prioritere umiddelbar handling og nye praksiser.

For å kunne ta riktige beslutninger, til rett tid, må man forstå hva som oppleves i organisasjonen.

Fordelene med Great Place to Work sin temperaturmåling

Gro Anette Heggheim, Prosessleder HR, HMS og administrasjon, forteller at for HDO er det en stor prioritet, og helt avgjørende, at ansatte har gode arbeidsforhold. Dette for at de skal kunne levere tekniske løsninger og applikasjoner med høy oppetid som er tilpasset brukernes behov til enhver tid.

Det ble derfor tidlig utarbeidet en rekke tiltak for å håndtere koronasituasjonen og hjemmekontor på en best mulig måte.

- Da dette likevel var en helt ny situasjon, og vi ikke hadde erfaring med å praktisere hjemmekontor i dette omfang tidligere, ble det tydelig at det ble behov for en undersøkelse som forteller oss hvordan hver ansatt faktisk opplever det å være på hjemmekontor.

Planen var i første omgang å selv lage en undersøkelse som de skulle sende ut til sine ansatte, men da de kom over temperaturmåling til Great Place to Work så organisasjonen fordelene med å kunne få kvalifiserte påstander, samt faglig støtte og sparring i etterkant av undersøkelsen.

Verdien av temperaturmålingen  

-Temperaturmåling ga oss en innsikt i hvordan de faktiske forholdene er hos oss. Vi fikk særlig innsikt i hvordan det stod til med praktiseringen av «hverdagsledelse» som i disse koronatider har blitt til «fjernledelse». Fjernledelse har våre ledere lite erfaring med fra før av, da vi tidligere ikke har praktisert hjemmekontor over tid. Det var derfor svært nyttig å få innsikt i hvordan situasjonen er hos oss.

Verdien av resultatene 

I etterkant av temperaturmålingen analyserte HDO resultatene og utarbeidet en tiltaksliste som tok for seg alle punktene av tilbakemeldinger de fikk gjennom temperaturmålingen. Tiltakene som ble utarbeidet omhandlet blant annet fysiske, sosiale og psykiske forhold ved hjemmekontor, intern kommunikasjon, oppfølging av ansatte, samt smittevern. HDO har arbeidet systematisk med disse tiltakene gjennom hele vinteren.  

Gjennomføring av ny temperaturmåling

- Vi skal ha ny temperaturmåling i mars. Verdien den nye temperaturmåling gir oss er at vi får se om tiltakene vi utarbeidet i vinter har virket eller ikke, og om vi har flere forbedringspotensialer når det gjelder praktiseringen av hjemmekontor. Dette er nyttig kunnskap, da vi fortsatt ikke vet hvor lang tid det vil ta til vi er tilbake på det fysiske kontoret, avslutter Heggheim.