Artikkel

Blomstrer eller dør innovasjon på din arbeidsplass?

Vi opplever at de fleste virksomheter i dag er opptatt av innovasjon. For noen er innovasjon selve kjernen i organisasjonen, en vital del som er avgjørende for deres overlevelse. Disse selskapene ser på innovasjon som noe som gjør dem sterkere og mer motstandsdyktige i sitt marked. Likevel ser vi at mange organisasjoner sliter med å skape en kultur som oppfordrer til innovasjon blant de ansatte. Dersom man ikke gjør dette kan man gå glipp av både små forslag til forbedring og de virkelige "game changers".

Våre studier viser at de beste arbeidsplassene jobber seriøst og målrettet med innovasjon og har innovasjon som en stor del av kulturen. De bygger en tydelig strategi akkompagnert med nødvendige ressurser og struktur for å forsikre seg at innovasjon skjer. De har ikke råd til å bare håpe på at det vil skje. En god strategi for innovasjon starter hos ledelsen. Hvis ikke lederne kontinuerlig snakker om at selskapet trenger å utvikle seg, forbedre seg og gjøre ting på bedre måter, vil heller ikke medarbeiderne oppleve innovasjon som en prioritet for selskapet. Hvis man ønsker en innovativ organisasjon må det snakkes om og oppmuntres til så ofte som mulig.

 

I tillegg må man "walk the talk" og gi de ansatte tid og rom til å være innovative. Et klassisk eksempel er hvordan Google gir sine medarbeidere 10% av arbeidstiden til å utvikle idéer som ikke er direkte jobb-relatert. Denne praksisen, som kalles 70:20:10 har blant annet resultert i suksesser som Google Maps.

 

Mange virksomheter gir de ansatte belønning og annerkjennelse for å oppmuntre til innovasjon, og det er ikke uvanlig å gi en økonomisk belønning for implementerte idéer. Likevel viser det seg at selskapene som virkelig får til innovasjon har en tydelig sammenheng mellom karrierestigen og en konstant flyt av gode idéer. I disse organisasjonene vet hver ansatt at en CV med innovasjon veier tungt når man vurderes for forfremmelser.

En annen side av samme sak er hvordan en organisasjon har håndtert mislykkede prosjekter tidligere. Dette vil være toneangivende for fremtidens innovasjonsprosesser. Vi ser at stadig flere selskaper i større grad "feirer" mislykkede prosjekter ved å la de ansatte som var involvert i prosessen ta en "debrief" og fokusere på positive individuelle bidrag i prosessen. Her får den enkelte mulighet til å diskutere hvorfor prosjektet feilet, lære av erfaringene, og deretter ha en fest! Slike praksiser gir en klar beskjed om at det også er helt greit å mislykkes.


Mange er flinke til å spørre sine ansatte om deres idéer, men det viser seg at de sliter med å følge opp potensielt svært gode idéer og idéene dør hen. Ofte får man ikke engang en tilbakemelding. Dette dreper den enkeltes motivasjon for å dele igjen. De beste arbeidsplassene har laget praksiser eller systemer som lar ansatte se og bidra til aktive idéer. Et slikt system tvinger beslutningstakere til å aktivt avgjøre om idéen skal utvikles eller nedlegges. Blant de beste arbeidsplassene ser vi eksempler som "hackaton" (team utvikler sin egen idé og presenterer for kolleger) eller konsepter som kan minne om tv programmet "Skaperen" - innsalg av ideer der de gode idéene får en mentor, finansiell støtte eller ligninene for å bli satt i live.

Finn.no har vært inspirasjon for mange og de jobber hele tiden med egen innovasjon. "Finnopp" og "Finnovasjonsdagen" er to eksempler på at de også klarer å integrere og gjøre dette til noe eget. Det styrker identitet og kultur.

Innovasjonssoner med inspirerende design gir de ansatte trening i å tenke utenfor boksen, og gjør innovasjonsprosessen inspirerende og leken. Vegger som kan skrives på og andre elementer gir energi til å tenke nytt. Som det meste på arbeidsplassen skjer de beste prestasjonene i et miljø med høy tillit og støtte. Gode ideer kan like skje utenfor jobben, på en skitur eller på en café. Folk trenger å føle at deres forslag og ideer blir tatt alvorlig og at deres at innsats blir verdsatt og at de kan bidra til å gjøre en forskjell. Da blomstrer innovasjonsviljen. Det at ledelsen tydelig kommuniserer at innovasjon prioriteres og at det ikke er farlig å gjøre feil er nøkkelen til en innovativ virksomhet. Da kan også de store idéene blomstre.

Jannik Krohn Falck
Partner i Great Place to Work