Uloba - Independent Living Norge AS

Uloba jobber for at vi med assistansebehov skal få leve et fritt og selvstendig liv med Borgerstyrt personlig assistanse (BPA). Uloba – Independent Living Norge SA er en ideell organisasjon etablert som et samvirke. Vårt mål er en verden der funksjonshemmede kan delta overalt i samfunnet. Uloba er den norske Independent Living-organisasjonen, med en ideologi basert på at funksjonshemming er samfunnsskapt og ikke en egenskap hos individet.

By: Drammen Antall ansatt: 130 Grunnlagt: 1991 Web: https://www.uloba.no/