HRP AS

HRP er en landsdekkende kompetansebedrift innen by og samfunnsutvikling. Vår visjon er perfekt bruk av samfunnets ressurser. For å treffe de riktige beslutninger, før, under og etter et prosjekt, har vi i dag et svært bredt sammensatt og høyt kompetent fagmiljø, sammensatt av ingeniører, samfunnsøkonomer, bygningsøkonomer, grunnerververe, miljørådgivere, jurister, sikkerhetsrådgivere, arkitekter og planleggere. Som en samfunnsbygger har vi sterk lokal tilstedeværelse over hele Norge, og er en hovedleverandør av prosjektadministrative tjenester til alle typer formålsbygg i norske kommuner. Dette samtidig som vi samarbeider tett med flere norske eiendomsutviklere og entreprenører.

Bransje: Engineering By: Oslo Antall ansatt: 545 Grunnlagt: 2019 Web: https://hrpas.no/