MENU
Opinion

Opinion

100%

Medarbeidere sier at dette er et flott sted å jobbe


Oversikt

Om selskapet

Opinion leverer innsikts- og analysetjenester til en rekke store kunder innenfor privat og offentlig sektor. Vi gjennomfører kvalitative og kvantitative innsikts- og analyseprosjekter, med det formål å gi våre kunder faktagrunnlag, for på den måten å kunne ta bedre beslutninger om utviklingen av produkter, tjenester eller kommunikasjon.

Firmas størrelse

54 Medarbeidere
(50-199)

INDUSTRI

Professional Services


Opinion sin kultur

Medarbeidernes opplevelse hos Opinion, sammenlignet med en typisk organisasjon

Lær mer

100% av medarbeidere ved Opinion sier det er et flott sted å jobbe, sammenlignet med nasjonal tillitsindeks

  • Opinion
  • 100%
  • Nasjonal Index
  • 77%

Kilde: Great Place to Work® Nasjonal Tillitsindeks

100%
Medarbeidere her behandles rettferdig uansett seksuell legning.
100%
Som ny i denne virksomheten, føler man seg velkommen.
100%
Medarbeidere her blir rettferdig behandlet uavhengig av alder.
100%
Dette er et fysisk sted å arbeide.
100%
Ledelsen er ærlig og etisk i sin forretningsførsel.

Ønsker du å sertifisere din organisasjon?

 

Fyll ut skjema og bli kontaktet av en Great Place to Work® rådgiver for mer informasjon.