MENU
Norgeshus AS

Norgeshus AS

93%

Medarbeidere sier at dette er et flott sted å jobbe


Oversikt

Om selskapet

Norgeshus er et franchiseforetak. Franchisegiver er Norgeshus AS, som også er hovedkontoret.
Franchisetager er hver av forhandlerne våre. Forhandlerne selger og bygger i hovedsak boliger, næringsbygg og fritidsboliger. Alt annet får de bistand fra hovedkontoret. Hovedkontoret består i hovedsak av ingeniører og arkitekter, i tillegg en markedsavdeling (internt reklamebyrå). Vi har også andre støttefunksjoner. Noen av systemene og tjenestene er forhandlerne pliktige til å bruke, andre er frivillige. Norgeshus var i 2020 norges 4. største boligbygger med om lag 1000 boliger og fritidseiendommer.
Norgeshusforhandlerne er fordelt over hele landet.
Norgeshus har som grunnpilar at vi skal være best på folk.

 

Bedriftsstørrelse

1,595 Medarbeidere
(500+)Norgeshus AS sin kultur

Medarbeidernes opplevelse hos Norgeshus AS, sammenlignet med en typisk organisasjon

Lær mer

93% av medarbeidere ved Norgeshus AS sier det er et flott sted å jobbe, sammenlignet med nasjonal tillitsindeks

  • Norgeshus AS
  • 93%
  • Nasjonal Index
  • 77%

Kilde: Great Place to Work® Nasjonal Tillitsindeks

96%
Medarbeidere her behandles rettferdig uavhengig av kjønn.
95%
Medarbeidere her blir rettferdig behandlet uavhengig av kulturell eller etnisk tilhørighet.
95%
Medarbeidere her behandles rettferdig uansett seksuell legning.
94%
Jeg har mulighet til å ta fri når jeg mener det er nødvendig.
94%
Jeg kan være meg selv her på arbeidsplassen.

Ønsker du å sertifisere din organisasjon?

 

Fyll ut skjema og bli kontaktet av en Great Place to Work® rådgiver for mer informasjon.