MENU
Kreftforeningen

Kreftforeningen

92%

Medarbeidere sier at dette er et flott sted å jobbe


Oversikt

Om selskapet

Kreftforeningen er en av de største bruker- og interesseorganisasjonene i Norge, og en av Norges største medlemsorganisasjoner på helseområdet. Kreftforeningens formål er å arbeide for å forebygge og bekjempe kreft samt å bedre livskvaliteten for mennesker med kreft og pårørende.

Firmas størrelse

206 Medarbeidere
(200-499)


Kreftforeningen sin kultur

Medarbeidernes opplevelse hos Kreftforeningen, sammenlignet med en typisk organisasjon

Lær mer

92% av medarbeidere ved Kreftforeningen sier det er et flott sted å jobbe, sammenlignet med nasjonal tillitsindeks

  • Kreftforeningen
  • 92%
  • Nasjonal Index
  • 77%

Kilde: Great Place to Work® Nasjonal Tillitsindeks

99%
Medarbeidere her behandles rettferdig uansett seksuell legning.
97%
Medarbeidere her får tildelt mye ansvar.
97%
Dette er et fysisk sikkert sted å arbeide.
97%
Medarbeidere her blir rettferdig behandlet uavhengig av kulturell eller etnisk tilhørighet.
97%
Medarbeidere her behandles rettferdig uavhengig av funksjonsnedsettelse.

Ønsker du å sertifisere din organisasjon?

 

Fyll ut skjema og bli kontaktet av en Great Place to Work® rådgiver for mer informasjon.