MENU
Fana Sparebank

Fana Sparebank

96%

Medarbeidere sier at dette er et flott sted å jobbe


Oversikt

Om selskapet

Fana Sparebank er en selvstendig sparebank med kontorer på Nesttun, i Bergen sentrum og på Os. Banken har stort fokus på samfunnsansvar og bærekraftstiltak. Blant annet er banken klimanøytral, og arrangerer hvert år Nattevandring for FNs bærekraftsmål.

Firmas størrelse

108 Medarbeidere
(50-199)

INDUSTRI

Financial Services & Insurance


Fana Sparebank sin kultur

Medarbeidernes opplevelse hos Fana Sparebank , sammenlignet med en typisk organisasjon

Lær mer

96% av medarbeidere ved Fana Sparebank sier det er et flott sted å jobbe, sammenlignet med nasjonal tillitsindeks

  • Fana Sparebank
  • 96%
  • Nasjonal Index
  • 77%

Kilde: Great Place to Work® Nasjonal Tillitsindeks

99%
Medarbeidere her blir Medarbeidere her behandles rettferdig uansett seksuell legning. behandlet uavhengig av kulturell eller etnisk tilhørighet.
98%
Dette er et fysisk sikkert sted å arbeide.
96%
Medarbeidere her behandles rettferdig uavhengig av funksjonsnedsettelse.
96%
Jeg har en atferd som støtter opp under et godt arbeidsmiljø og positiv endringskultur.
96%
Alt tatt i betraktning mener jeg dette er et flott sted å arbeide.

Ønsker du å sertifisere din organisasjon?

 

Fyll ut skjema og bli kontaktet av en Great Place to Work® rådgiver for mer informasjon.