MENU
Fana Sparebank

Fana Sparebank

96%

Medarbeidere sier at dette er et flott sted å jobbe


Oversikt

Om selskapet

Fana Sparebank er en selvstendig sparebank med kontorer på Nesttun, i Bergen sentrum og på Os. Banken har stort fokus på samfunnsansvar og bærekraftstiltak. Blant annet er banken klimanøytral, og arrangerer hvert år Nattevandring for FNs bærekraftsmål.

Bedriftsstørrelse

108 Medarbeidere
(50-199)

INDUSTRI

Financial Services & InsuranceFana Sparebank sin kultur

Medarbeidernes opplevelse hos Fana Sparebank , sammenlignet med en typisk organisasjon

Lær mer

96% av medarbeidere ved Fana Sparebank sier det er et flott sted å jobbe, sammenlignet med nasjonal tillitsindeks

  • Fana Sparebank
  • 96%
  • Nasjonal Index
  • 77%

Kilde: Great Place to Work® Nasjonal Tillitsindeks

99%
Medarbeidere her blir Medarbeidere her behandles rettferdig uansett seksuell legning. behandlet uavhengig av kulturell eller etnisk tilhørighet.
98%
Dette er et fysisk sikkert sted å arbeide.
96%
Medarbeidere her behandles rettferdig uavhengig av funksjonsnedsettelse.
96%
Jeg har en atferd som støtter opp under et godt arbeidsmiljø og positiv endringskultur.
96%
Alt tatt i betraktning mener jeg dette er et flott sted å arbeide.

Ønsker du å sertifisere din organisasjon?

 

Fyll ut skjema og bli kontaktet av en Great Place to Work® rådgiver for mer informasjon.