Artikkel

Slik frigjør du tid til strategisk HR-arbeid

Flere og flere HR-avdelinger ønsker å jobbe strategisk med forretningsmålene, men tiden strekker ikke alltid til. Bruk av digitale plattformer er løsningen, mener konserndirektør i Adecco Group Norge, Elham Binai.

Denne artikkelen ble først publisert 27.09.17, og oppdatert 27.06.19.

Mange organisasjoner har kommet langt når det gjelder å gjøre HR til en strategisk brikke, men det finnes fremdeles et stort forbedringspotensial på norske arbeidsplasser. Dette handler ikke om manglende vilje eller en oppfatning om at det ikke er viktig. Det er rett og slett et tidsspørsmål – og tiden strekker ofte ikke til.
  

Mindre tid på rutineoppgaver

Konserndirektør i Adecco Group Norge, Elham Binai, er positiv til hvordan digitaliseringen av HR vil kunne endre arbeidet og ser frem til at rutineoppgaver effektiviseres.

– I mange år har HR-fagfeltet hatt et ønske om å jobbe strategisk, men dette har vært veldig vanskelig når det er så mange rutineoppgaver som til enhver tid må gjøres.

Mange prosesser og rutiner kan håndteres raskere og mer nøyaktig ved hjelp av gode digitale plattformer, og dette kan være til stor fordel for HR.

– Digitaliseringen er nøkkelen for å frigjøre tid til å jobbe strategisk med utvikling av mennesker, som er HR sin viktigste oppgave.  

Mer tilgjengelig data

De fleste organisasjoner av en viss størrelse bruker mye tid på å samle inn data, lage HR-rapporter og analysere prosesser og systemer. Digitalisering vil gjøre datainnsamling mer effektivt, og dette vil gjøre verdifull innsikt mer tilgjengelig.

– Det vil bli enklere å se behovet for hver avdeling og hvert enkeltindivid, og vi vil i større grad kunne skreddersy utviklingsplaner for de ansatte, sier Binai.

Organisasjoner bør ikke ta lett på den digitale utviklingen, og det kan få store konsekvenser dersom de tillater seg å havne bakpå. Dette er konserndirektøren i Adecco Group Norge tydelig på.

– Vi er på god vei, og det er vi helt nødt til for å ikke bli hengende etter. Vi kan få nye konkurrenter, og det er ikke utenkelig at dette blir tech-selskaper i tiden som kommer. Det å ligge foran er derfor ikke «nice to have» lenger, det har blitt «need to have» – det er forretningskritisk.

Forutsetter god planlegging

IT vil kunne skape nye jobber, men samtidig vil det stille krav til organisasjoner, som må utvikle og tilpasse de ansattes arbeidsoppgaver i større grad.

Det er ikke nok å investere i nye systemer dersom det ikke tas høyde for hvilke endringer dette vil medføre.

– Digitalisering vil endre måten vi jobber på, og det vil endre vanene våre. Dette er det fort å glemme, og det kan være årsaken til at mange selskaper låser seg fast når de forsøker å ta i bruk ny teknologi. Derfor er det viktig å planlegge for adopsjon av teknologi.