Artikkel

Kan salgsbyråer være blant de beste arbeidsplassene i Norge?

AB Marketing har en hårete ambisjon om å revolusjonere direktesalgsbransjen. Omdømmet bransjen ofte har er preget av høy turnover og usikre provisjonsmodeller. Gjennom å fokusere på selgernes velvære og en forpliktelse til å skape en trygg og støttende arbeidsplass, har AB Marketing lykkes med å skape et arbeidsmiljø preget av tillit og engasjement.

De unge gründerne Behzad Sorodi og Andreas Burum etablerte AB Marketing tidlig i 2019 helt i starten av pandemien, og gikk inn som utfordrere i en bransje preget av etablerte aktører. De forsto betydningen av å bygge et sterkt omdømme og en respektert merkevare fra begynnelsen av. Deres strategi har vært å tilby bedre vilkår og ansattgoder enn det som er vanlig, dette for å gi trygghet til de ansatte uten at det gikk på bekostning av selskapets ytelse eller kundenes opplevelse.

AB Marketing gjennomførte nylig sin første Great Place To Work medarbeiderundersøkelse og ble sertifisert med god margin. De ble til og med kåret som en av Norges beste arbeidsplasser i 2024 i sin størrelseskategori. Dette bekrefter selskapets suksess med å skape et arbeidsmiljø som tiltrekker både unge og erfarne ansatte og oppfordrer til personlig og profesjonell utvikling.

Fokus på trivsel

Ved å legge til rette for trivsel og unngå å brenne ut de ansatte med for høyt fokus på resultater, har de skapt et miljø der de ansatte ønsker å bli så lenge som mulig. AB Marketing har lagt stor vekt på å skape en åpen og flat organisasjonsstruktur med høy transparens. Undersøkelsen avdekket at 98 % av de ansatte opplevde støtte fra teamledere og ledelsen, og opplevde en oppriktig interesse for deres velvære både som mennesker og ansatte.

Et annet viktig element i AB Marketing sin suksess er det at det er lagt stor vekt på å bygge et godt sosialt felleskap blant de ansatte. Mange tilbringer mye tid sammen både på jobben og fritiden, og deler både utfordringer og suksesser. Jobben innebærer også en del reising, som oppleves som en slags «jobbferie» for de ansatte med mye gøy og som gir muligheter for kollegialt samvær og erfaringsutvekslinger.

Derfor valgte vi Great Place To Work

I valget av leverandør for medarbeiderundersøkelse så var det viktig å lande på en leverandør som kunne gi en ærlig innsikt i arbeidsmiljøet. Det var også viktig å kunne la dem sammenligne seg med relevante benchmarks. Dette bidrar til å forsterke deres forpliktelse til å kontinuerlig forbedre og tilpasse seg de ansattes behov.

«Vi tror sertifiseringen vil bidra til å bygge videre på omdømmet vi har skapt i bransjen, og sikre fremtidige selgere at det er trygt å jobbe i AB Marketing».

 

Gjennom en dedikert innsats for å skape en støttende og inkluderende arbeidsplass, har AB Marketing vist at det er mulig å skape en morsom og trygg arbeidsplass i direktesalgsbransjen. Deres suksess med å bli sertifisert som en av Norges beste arbeidsplasser er et bevis på deres engasjement for å prioritere medarbeidertilfredshet og å sette de ansatte først.