MENU

Våre målinger gir nøkkelinnsikt

Gjennom kvalifiserte påstander vil du få innsikt i medarbeidernes opplevelser.

Temperaturmålinger kan være nyttig dersom du ønsker å ta pulsen på spesifikke områder i løpet av året.

Målingen kan gjennomføres for hele eller deler av organisasjonen etter ønske, for raskt å kunne iverksette tiltak eller justeringer.

Be om tilbud

Illustrasjon dashboard

Hvorfor gjennomføre temperaturmålinger?

Temperaturmålinger eller pulsmåling krever lite forarbeid fra organisasjonens side og kan gjennomføres raskt. Undersøkelsen tar kun et par minutter å besvare og baserer seg på vår anerkjente Trust Index som sikrer konfidensialitet og kvalitet i gjennomføringen. 

Målingen kan gjennomføres for hele eller deler av organisasjonen etter ønske, for raskt å kunne iverksette tiltak eller justeringer.

Alle resultater fra målingen rapporteres via vår digitale leveringsplattform som gir deg datadreven innsikt og muligheten til å løpende følge med på resultater og svargrad. 

Tre nivåer

Nivå 1

Passer for deg som kun ønsker overordnet innsikt på ett nivå; Selskapsnivå/ Team/ Enheter. Dette er en enkel løsning hvor du gjør det meste selv.

Nivå 2

Passer for deg som ønsker innsikt på flere nivåer, med mulighet til å sammenligne resultater mot hverandre. Her får du sparring og støtte og mulighet for å skalere opp ved behov.

Nivå 3

Passer for deg som ønsker skreddersydd innsikt og dermed ønsker å tilpasse målingen til egen virksomhet. Her hjelper vi deg med å sette opp egendefinerte påstander og designe en helt egen måling.

Hvorfor Great Place to Work®?

Great Place to Work® har som ambisjon å skape gode arbeidsplasser for alle. Gjennom vår Trust Index™ har vi i over 30 år analysert millioner av ansattes opplevelse av tillit og kultur i ulike organisasjoner.

Vårt perspektiv og metode er solid forankret og underbygget av omfattende uavhengig forskning. En enestående tilnærming både til å kartlegge de grunnleggende forhold som avdekker kvaliteten på organisasjonskultur og ledelse i en virksomhet, og til å gi retningsgivende innsikt til utvikling av en effektfull ledelse og en effektiv kultur. Vår metode er den eneste som har dokumentert påvist sammenheng mellom god arbeidskultur og økonomiske resultater.

Les mer om hvordan fornøyde ansatte og fokus på bærekraft fører til lønnsomhet

Great Place to Work Sertifisering gir innsikt i egen kultur og anerkjennelse internt og eksternt. En sertifisering vil være sentral i arbeidet med Employer Branding og Employer Value Proposition.

Våre tjenester innen medarbeiderundersøkelser og rådgiving gir organisasjonen, ledelse og HR konkrete verktøy og metoder for utvikling av egen kultur og ledelse, slik istandsetter vi organisasjoner til å gjøre kultur til konkurransefortrinn.

Norges beste arbeidsplasser anerkjennes årlig som er et resultat av grundig evaluering av sertifiserte organisasjoner.

Ofte stilte spørsmål

Hvilke typer temperaturmålinger kan jeg velge mellom?

Vi tilbyr tre nivåer av Temperaturmåling, avhengig av hvilken kompleksistet du ønsker:

Nivå 1: Passer for deg som kun ønsker overordnet innsikt på ett nivå; Selskapsnivå/ Team/ Enheter. Dette er en enkel løsning hvor du gjør det meste selv.

Nivå 2: Passer for deg som ønsker innsikt på flere nivåer, med mulighet til å sammenligne resultater mot hverandre. Her får du sparring og støtte og mulighet for å skalere opp ved behov. 

Nivå 3: Passer for deg som ønsker skreddersydd innsikt og dermed ønsker å tilpasse målingen til egen virksomhet. Her hjelper vi deg med å sette opp egendefinerte påstander og designe en helt egen måling.

Hvilken verdi vil temperaturmålingen gi meg?

Målingene er et viktig lederverktøy. Uavhengig hvilken type måling dere velger vil dere få innsikt inn i medarbeidernes opplevelser og status i organisasjonen.

Hvem passer målingen for?

Alle våre målinger passer for ledelsen/ledergrupper, HR og nærmeste leder.  

Hvilken metode ligger bak målingen?

Målingene består av kvalifiserte påstandsbatteri – basert på vår anerkjente metode eller vår kompetanse. Dette vil spare dere for tid og ressurser i å utforme egne påstander. Dersom dere ønsker å skreddersy målingen, vil vi støtte med utvikling og/eller forslag av kvalifisere påstander basert på det dere ønsker å oppnå med målingen.  

Hvordan sikrer dere konfidensialitet vedmålingene?

Målingene er anonyme, og alle resultater blir behandlet konfidensielt. Selve gjennomføringen blir utført av Great Place to Work (GPTW) som en nøytral tredjepart. All data fra målingene går til GPTW, men ingen data om hvem som har svart hva vil være tilgjengelig for hverken GPTW eller våre kunder. Vi behandler all data i henhold til GDPR. Det vil heller aldri fremkomme resultater for grupper eller påstander med mindre enn 5 svar.

Hva slags støtte får vi underveis?

Vi vil gjennomføre en oppstartsprat hvor vi hjelper dere å finne riktig måling og påstander til deres behov. I tillegg hjelper vi dere selvfølgelig i selve gjennomføringen. I etterkant vil vi også ha et møte vi støtter og sparrer i å forstå resultatene. Vi tilbyr også støtte og rådgivning utover dette. Dette kan være alt fra enkle telefonsamtaler, møter, analyser og presentasjoner, samt prosess. Vi tilpasser oss deres behov og ønsker.