MENU
Valle Kommune

Valle Kommune

89%

Medarbeidere sier at dette er et flott sted å jobbe


Oversikt

Om selskapet

Valle kommune som organisasjon omfattar einingane Pleie og omsorg, Teknisk, Økonomi, Skule, Barnehagar, Kultur og fritid, Pedagogisk psykologisk teneste og Velkomstsenteret. Kommunen er vertskommune for Setesdal barnevern. Kommunen yter kommunale tenester til innbyggjarar og hytteeigarar, og har ansvar for kommunale bygg, anlegg, vegar og område.

Bedriftsstørrelse

167 Medarbeidere
(50-199)

INDUSTRI

Social Services and Government AgenciesValle Kommune sin kultur

Medarbeidernes opplevelse hos Valle Kommune , sammenlignet med en typisk organisasjon

Lær mer

89% av medarbeidere ved Valle Kommune sier det er et flott sted å jobbe, sammenlignet med nasjonal tillitsindeks

  • Valle Kommune
  • 89%
  • Nasjonal Index
  • 77%

Kilde: Great Place to Work® Nasjonal Tillitsindeks

98%
Medarbeidere her behandles rettferdig uansett seksuell legning.
96%
Medarbeidere her blir rettferdig behandlet uavhengig av kulturell eller etnisk tilhørighet.
90%
Jeg tror ledelsen ville velge å si opp medarbeidere bare som en aller siste utvei.
90%
Dette er et fysisk sikkert sted å arbeide.
90%
Medarbeidere her behandles rettferdig uavhengig av kjønn.

Ønsker du å sertifisere din organisasjon?

 

Fyll ut skjema og bli kontaktet av en Great Place to Work® rådgiver for mer informasjon.