MENU
TrønderEnergi

TrønderEnergi

90%

Medarbeidere sier at dette er et flott sted å jobbe


Oversikt

Om selskapet

TrønderEnergi konsernet arbeider for å realisere nullutsills-samfunnet for å bygge bærekraftige samfunn nå, og for de som kommer etter oss. Dette gjør vi gjennom å jakte løsninger som sikrer tilgangen på fornybar energi - effektiviserer energibruken - muliggjør omlegging fra fossile til fornybare løsninger.

Bedriftsstørrelse

251 Medarbeidere
(200-499)

INDUSTRI

Manufacturing & ProductionTrønderEnergi sin kultur

Medarbeidernes opplevelse hos TrønderEnergi, sammenlignet med en typisk organisasjon

Lær mer

90% av medarbeidere ved TrønderEnergi sier det er et flott sted å jobbe, sammenlignet med nasjonal tillitsindeks

  • TrønderEnergi
  • 90%
  • Nasjonal Index
  • 77%

Kilde: Great Place to Work® Nasjonal Tillitsindeks

98%
Medarbeidere her behandles rettferdig uansett seksuell legning.
95%
Medarbeidere her behandles rettferdig uavhengig av kjønn.
95%
Medarbeidere her bryr seg om hverandre.
94%
Dette er et fysisk sikkert sted å arbeide.
94%
Medarbeidere her blir rettferdig behandlet uavhengig av kulturell eller etnisk tilhørighet.

Ønsker du å sertifisere din organisasjon?

 

Fyll ut skjema og bli kontaktet av en Great Place to Work® rådgiver for mer informasjon.