MENU
Thermo Fisher Scientific

Thermo Fisher Scientific

93%

Medarbeidere sier at dette er et flott sted å jobbe


Oversikt

Om selskapet

Thermo Fisher Scientific`s forretning er basert på de såkalte Ugelstadkulene.
Kulene har superparamagnetiske egenskaper som et viktig element i celle isolering, og har over siste 35 år fått en meget viktig rolle i biomedisinsk forskning og industri. Selskapets hovedfokus er på medisinske applikasjoner som omfavner forskning, diagnostikk og terapi på mennesker.

Bedriftsstørrelse

276 Medarbeidere
(200-499)

INDUSTRI

Biotechnology & PharmaceuticalsThermo Fisher Scientific sin kultur

Medarbeidernes opplevelse hos Thermo Fisher Scientific , sammenlignet med en typisk organisasjon

Lær mer

93% av medarbeidere ved Thermo Fisher Scientific sier det er et flott sted å jobbe, sammenlignet med nasjonal tillitsindeks

  • Thermo Fisher Scientific
  • 93%
  • Nasjonal Index
  • 77%

Kilde: Great Place to Work® Nasjonal Tillitsindeks

98%
Medarbeidere her behandles rettferdig uansett seksuell legning.
98%
Jeg føler meg godt informert om hvilke tiltak min arbeidsplass har tatt for å møte utfordringene knyttet til COVID-19.
97%
Medarbeidere her blir rettferdig behandlet uavhengig av kulturell eller etnisk tilhørighet.
96%
Ledelsen er ærlig og etisk i sin forretningsførsel.
95%
Jeg tror ledelsen ville velge å si opp medarbeidere bare som en aller siste utvei.

Ønsker du å sertifisere din organisasjon?

 

Fyll ut skjema og bli kontaktet av en Great Place to Work® rådgiver for mer informasjon.