MENU
RSM Norge AS

RSM Norge AS

92%

Medarbeidere sier at dette er et flott sted å jobbe


Oversikt

Om selskapet

RSM er det mellomstore revisjonsselskapet, og ambisjonen er å være Norges ledende revisjons- og rådgivningsselskap for kjernen av norsk næringsliv. Kjernevirksomheten er revisjonstjenester, samt rådgivning innen advokattjenester, skatt og avgift, M&A og transaksjoner, og regnskap/IFRS. Kundene er i et bredt utvalg av bransjer og omfatter både små aksjeselskaper og konsern med betydelig størrelse samt børsnoterte selskaper. Kontorene ligger sentralt i Oslo, Vestland, Agder, Rogaland og Trøndelag, med ca. 300 ansatte. RSM Norge er medlem av RSM International, et verdensomspennende nettverk av uavhengige revisjons -og rådgivningsfirmaer, med 51 000 mennesker fordelt på 860 kontorer i 123 land.

Firmas størrelse

291 Medarbeidere
(200-499)


RSM Norge AS sin kultur

Medarbeidernes opplevelse hos RSM Norge AS, sammenlignet med en typisk organisasjon

Lær mer

92% av medarbeidere ved RSM Norge AS sier det er et flott sted å jobbe, sammenlignet med nasjonal tillitsindeks

  • RSM Norge AS
  • 92%
  • Nasjonal Index
  • 77%

Kilde: Great Place to Work® Nasjonal Tillitsindeks

99%
Dette er et fysisk sikkert sted å arbeide.
97%
Ledelsen er ærlig og etisk i sin forretningsførsel.
97%
Medarbeidere her blir rettferdig behandlet uavhengig av kulturell eller etnisk tilhørighet.
97%
Medarbeidere her behandles rettferdig uansett seksuell legning.
95%
Jeg blir gitt de nødvendige ressurser og utstyr til å utføre arbeidet mitt.

Ønsker du å sertifisere din organisasjon?

 

Fyll ut skjema og bli kontaktet av en Great Place to Work® rådgiver for mer informasjon.