MENU
RSM Norge AS

RSM Norge AS

89%

Medarbeidere sier at dette er et flott sted å jobbe


Oversikt

Om selskapet

RSM er det mellomstore revisjonsselskapet, og vår ambisjon er å være Norges ledende revisjons- og rådgivningsselskap for kjernen av norsk næringsliv. Våre kontorer ligger sentralt i Oslo, Vestland, Agder, Rogaland og Trøndelag, og vi er mer enn 320 ansatte. Vår kjernevirksomhet er revisjonstjenester, og vi bistår også med rådgivning innen advokattjenester, skatt og avgift, transaksjoner, regnskapsrådgivning, ESG, informasjonssikkerhet, gransking og risikostyring. Våre kunder favner et bredt utvalg av bransjer og omfatter både små aksjeselskaper og konsern med betydelig størrelse samt børsnoterte selskaper. Vi har en solid posisjon blant eierstyrte virksomheter.

Firmas størrelse

328 Medarbeidere
(200-499)

INDUSTRI

Other


RSM Norge AS sin kultur

Medarbeidernes opplevelse hos RSM Norge AS, sammenlignet med en typisk organisasjon

Lær mer

89% av medarbeidere ved RSM Norge AS sier det er et flott sted å jobbe, sammenlignet med nasjonal tillitsindeks

  • RSM Norge AS
  • 89%
  • Nasjonal Index
  • 77%

Kilde: Great Place to Work® Nasjonal Tillitsindeks

98%
Dette er et fysisk sikkert sted å arbeide.
97%
Medarbeidere her behandles rettferdig uansett seksuell legning.
97%
Medarbeidere her blir rettferdig behandlet uavhengig av kulturell eller etnisk tilhørighet.
97%
Ledelsen er ærlig og etisk i sin forretningsførsel.
96%
Jeg tror ledelsen ville velge å si opp medarbeidere bare som en aller siste utvei.

Ønsker du å sertifisere din organisasjon?

 

Fyll ut skjema og bli kontaktet av en Great Place to Work® rådgiver for mer informasjon.