MENU
Reitan Retail

Reitan Retail

94%

Medarbeidere sier at dette er et flott sted å jobbe


Oversikt

Om selskapet

Reitan Retail er et ledende retailselskap i Norden og Baltikum med virksomhet innen dagligvare, servicehandel og mobilitet i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Latvia, Estland og Litauen. Reitan Retail omfatter forretningsområdene Reitan Convenience, Uno-X Mobility, REMA 1000 Norge og REMA 1000 Danmark.

Bedriftsstørrelse

490 Medarbeidere
(200-499)

INDUSTRI

RetailReitan Retail sin kultur

Medarbeidernes opplevelse hos Reitan Retail, sammenlignet med en typisk organisasjon

Lær mer

94% av medarbeidere ved Reitan Retail sier det er et flott sted å jobbe, sammenlignet med nasjonal tillitsindeks

  • Reitan Retail
  • 94%
  • Nasjonal Index
  • 77%

Kilde: Great Place to Work® Nasjonal Tillitsindeks

98%
Medarbeidere her blir rettferdig behandlet uavhengig av kulturell eller etnisk tilhørighet.
98%
Medarbeidere her behandles rettferdig uansett seksuell legning.
97%
Dette er et fysisk sikkert sted å arbeide.
97%
Medarbeidere her behandles rettferdig uavhengig av kjønn.
97%
Medarbeidere her behandles rettferdig uavhengig av funksjonsnedsettelse.

Ønsker du å sertifisere din organisasjon?

 

Fyll ut skjema og bli kontaktet av en Great Place to Work® rådgiver for mer informasjon.