MENU
NORGRO

NORGRO

79%

Medarbeidere sier at dette er et flott sted å jobbe


Oversikt

Om selskapet

Vi er en ledende, landsdekkende leverandør av såvarer, plantemateriale og tilhørende innsatsmidler til yrkesdyrkere. Våre produktområder er frø til grønnsaker, krydder, urter og blomster, ungplanter til blomster, setteløk, settepoteter og bærplanter. Vi leverer også kjemisk og biologisk plantevern, gjødsel og andre tilhørende driftsmidler til gartnerier, planteskoler og produsenter av grønnsaker, frukt og bær. I tillegg har vi en egen fabrikk som produserer jord, torvblandinger og strø til ulike formål, og vi har egne spesialister på fremtidsrettet emballasje. NORGRO AS er eid av Felleskjøpet og Gartnerhallen. Vi har hovedkontor på Hamar og et salgsapparat som betjener hele landet.

Firmas størrelse

43 Medarbeidere
(50-199)

INDUSTRI

Agriculture


NORGRO sin kultur

Medarbeidernes opplevelse hos NORGRO , sammenlignet med en typisk organisasjon

Lær mer

79% av medarbeidere ved NORGRO sier det er et flott sted å jobbe, sammenlignet med nasjonal tillitsindeks

  • NORGRO
  • 79%
  • Nasjonal Index
  • 77%

Kilde: Great Place to Work® Nasjonal Tillitsindeks

97%
Ledelsen aksepterer hendelige uhell/feiltakelser som en del av arbeidslivet.
97%
Jeg har mulighet til å ta fri når jeg mener det er nødvendig.
97%
Medarbeidere her behandles rettferdig uansett seksuell legning.
97%
"Jeg synes de måtene vi bidrar til samfunnet på er bra. "
95%
Medarbeidere her blir rettferdig behandlet uavhengig av kulturell eller etnisk tilhørighet.

Ønsker du å sertifisere din organisasjon?

 

Fyll ut skjema og bli kontaktet av en Great Place to Work® rådgiver for mer informasjon.