MENU
Nextcall AS

Nextcall AS

100%

Medarbeidere sier at dette er et flott sted å jobbe


Oversikt

Om selskapet

NextCall AS skal være den ledende leverandøren av salg og kundeservice-tjenester innenfor bank, finans og i bransjen generelt i Norge

Bedriftsstørrelse

50 Medarbeidere
(50-199)Nextcall AS sin kultur

Medarbeidernes opplevelse hos Nextcall AS, sammenlignet med en typisk organisasjon

Lær mer

100% av medarbeidere ved Nextcall AS sier det er et flott sted å jobbe, sammenlignet med nasjonal tillitsindeks

  • Nextcall AS
  • 100%
  • Nasjonal Index
  • 77%

Kilde: Great Place to Work® Nasjonal Tillitsindeks

100%
Toppledelsen representerer organisasjonens beste egenskaper på en god måte.
100%
Jeg blir behandlet rettferdig uavhengig av min stilling på arbeidsplassen.
100%
Medarbeidere her blir rettferdig behandlet uavhengig av kulturell eller etnisk tilhørighet.
100%
Medarbeidere her behandles rettferdig uavhengig av kjønn.
100%
Medarbeidere her behandles rettferdig uansett seksuell legning.

Ønsker du å sertifisere din organisasjon?

 

Fyll ut skjema og bli kontaktet av en Great Place to Work® rådgiver for mer informasjon.