MENU
Forum for natur og friluftsliv

Forum for natur og friluftsliv

94%

Medarbeidere sier at dette er et flott sted å jobbe


Oversikt

Om selskapet

Forum for natur og friluftsliv (FNF) er samarbeidsnettverk mellom natur- og friluftslivsorganisasjonene på regionalt nivå. FNF jobber med myndighetskontakt, nettverksbygging, påvirkning av plan-, areal- og naturforvaltingssaker og komptansebygging.

Bedriftsstørrelse

19 MedarbeidereForum for natur og friluftsliv sin kultur

Medarbeidernes opplevelse hos Forum for natur og friluftsliv, sammenlignet med en typisk organisasjon

Lær mer

94% av medarbeidere ved Forum for natur og friluftsliv sier det er et flott sted å jobbe, sammenlignet med nasjonal tillitsindeks

  • Forum for natur og friluftsliv
  • 94%
  • Nasjonal Index
  • 77%

Kilde: Great Place to Work® Nasjonal Tillitsindeks

100%
Ledelsen informerer meg om viktige saker og endringer.
100%
Ledelsen stoler på at medarbeiderne utfører arbeidet godt, uten å se dem over skulderen.
100%
Medarbeidere her får tildelt mye ansvar.
100%
Ledelsen aksepterer hendelige uhell/feiltakelser som en del av arbeidslivet.
100%
Vi verdsetter mennesker som prøver ut nye og bedre måter å gjøre ting på, uansett hvilket utfall det får.

Ønsker du å sertifisere din organisasjon?

 

Fyll ut skjema og bli kontaktet av en Great Place to Work® rådgiver for mer informasjon.