MENU
Continental Dekk Norge

Continental Dekk Norge

93%

Medarbeidere sier at dette er et flott sted å jobbe


Oversikt

Om selskapet

Continental Dekk Norge er en del av Continental Tires-organisasjonen, som har svært ambisiøse mål ifht. bærekraft og vi investerer mye i forskning og utvikling av nye teknologier, alternative materialer og miljøvennlige produksjonsprosesser. Dette for å bli den mest progressive dekkprodusenten med hensyn til økologisk og sosialt ansvar innen år 2030, og å bli helt karbonnøytrale innen 2030. Den norske organisasjonen har hovedkontor på Helsfyr i Oslo, samt hovedlager i Askim, og er 80 ansatte fordelt på hele landet. Via partnere og kunder i Norge selger vi dekk til person- og varebil, landbruk, last- og transportsektoren, materialhåndtering og anleggsbransjen.

Bedriftsstørrelse

76 Medarbeidere
(50-199)

INDUSTRI

Manufacturing & ProductionContinental Dekk Norge sin kultur

Medarbeidernes opplevelse hos Continental Dekk Norge , sammenlignet med en typisk organisasjon

Lær mer

93% av medarbeidere ved Continental Dekk Norge sier det er et flott sted å jobbe, sammenlignet med nasjonal tillitsindeks

  • Continental Dekk Norge
  • 93%
  • Nasjonal Index
  • 77%

Kilde: Great Place to Work® Nasjonal Tillitsindeks

99%
Ledelsen er kompetent til å lede denne virksomheten.
99%
Medarbeidere her behandles rettferdig uansett seksuell legning.
99%
Ledelsen er ærlig og etisk i sin forretningsførsel.
97%
Medarbeidere her blir rettferdig behandlet uavhengig av kulturell eller etnisk tilhørighet.
97%
Medarbeidere her behandles rettferdig uavhengig av kjønn.

Ønsker du å sertifisere din organisasjon?

 

Fyll ut skjema og bli kontaktet av en Great Place to Work® rådgiver for mer informasjon.