MENU
Anticimex AS

Anticimex AS

76%

Medarbeidere sier at dette er et flott sted å jobbe


Oversikt

Om selskapet

Anticimex er en verdensomspennende servicebedrift som skaper trygge og helsevennlige innemiljøer gjennom inspeksjoner, garantier og forsikringer. Anticimex tilbyr tjenester innen skadedyrkontroll, mattrygghet og bygningsmiljø.

Bedriftsstørrelse

357 Medarbeidere
(200-499)Anticimex AS sin kultur

Medarbeidernes opplevelse hos Anticimex AS, sammenlignet med en typisk organisasjon

Lær mer

76% av medarbeidere ved Anticimex AS sier det er et flott sted å jobbe, sammenlignet med nasjonal tillitsindeks

  • Anticimex AS
  • 76%
  • Nasjonal Index
  • 77%

Kilde: Great Place to Work® Nasjonal Tillitsindeks

98%
Medarbeidere her behandles rettferdig uansett seksuell legning.
98%
Jeg forstår hva som skal til for å levere et godt stykke arbeid i min stilling.
96%
Medarbeidere her blir rettferdig behandlet uavhengig av kulturell eller etnisk tilhørighet.
95%
Medarbeidere her behandles rettferdig uavhengig av kjønn.
94%
Mine kolleger og jeg jobber mot teamets/avdelingens mål.

Ønsker du å sertifisere din organisasjon?

 

Fyll ut skjema og bli kontaktet av en Great Place to Work® rådgiver for mer informasjon.