MENU

Rapporten: Norges Beste Arbeidsplasser 2019

Rapporten: Norges Beste Arbeidsplasser 2019

«Innovasjon by all» er Great Place to Works definisjon av hvordan virksomheter i dag må gå frem for å være agile og lykkes med nyskaping. Innovasjon av alle krever en organisasjonskultur preget av gjensidig tillit og inkludering. Det maksimerer virksomhetens potensial ved å benytte seg av intelligens, ferdigheter og lidenskap hos alle, uansett hvem de er eller hva de gjør for organisasjonen..

Last ned hele rapporten

En tillitsbasert kultur vil sikre at medarbeidere, uavhengig av nivå og rolle, vil være med å bidra til virksomhetens utvikling. Vår forskning viser tydelig at kulturen fostrer nysgjerrighet og økt risikotakning. Organisasjoner hvor alle deltar i å generere nye ideer, snur seg raskere enn sine konkurrenter og tilpasser seg raskere endrede markedsforhold. Teknologi og arbeidsprosesser skaper ikke lenger varig konkurransefortrinn. Vinnerne er de organisasjonene som, på ekte, ser menneskene som den viktigste verdien for å lykkes.

Hva lykkes de beste spesielt godt med? Vi ser følgende tendenser i årets rapport:

  • Lytte og involvere:Dette er lett, men samtidig vanskelig å virkelig lykkes med. Det handler om å skape trygge rammer for åpenhet, deling og utfordre. Man trenger tydelige prosesser og praksiser som gjør det lett å være nysgjerrig og proaktiv.
  • Skaper en opplevelse av respekt– ser hele mennesket: Systematisk arbeid for å sikre at den enkelte får brukt kompetanse og egenskaper ut over det som kreves i den daglige rollen. Skille mellom jobb og fritid viskes ut så derfor er det mer fokus på balanse i livet, og mindre på «work life balanse»

  • Last ned hele rapporten


Great Place to Work Norge