MENU

Norges Beste Arbeidsplasser 2018

Norges Beste Arbeidsplasser 2018

Arbeidsplasser utvikler seg, og det gjør også forventningene til arbeidsgiver. I dag vektlegger vi arbeidstakere i større grad en meningsfull jobb som støtter og utvikler oss. Som en følge av dette er det ikke tilstrekkelig å bare tilby god lønn og insentiver i håp om å dekke over manglende effektivitet og produktivitet på arbeidsplassen.

Last ned hele rapporten

For å inspirere og stimulere til langsiktig innsats og tilknytning til organisasjoner, er det nødvendig å utvikle en organisasjon der vi kan være på vårt beste. Dette betyr at organisasjoner kontinuerlig må jobbe med å utvikle en kultur der dette er mulig. Dette er en utfordring alle organisasjoner står overfor i dag ettersom kultur utvikler seg hele tiden og arbeidsmiljø er en ferskvare.

Det å skape gode arbeidsplasser der alle er med er ikke bare riktig, det er god strategi!

Organisasjoner som bygger arbeidsplasser der mennesker ønsker og kan prestere sitt beste, belønnes med et engasjement og gode prestasjoner som er med på å skape bedre økonomiske resultater.

En av de største utfordringene med å utvikle en god arbeidsplass er å kontinuerlig sikre en konsistent og positiv opplevelse for alle i organisasjonen. Vi ser følgende tendenser i årets rapport:

  • Likhet på tvers av generasjoner: Selv om diskusjoner om forskjeller på tvers av generasjoner ofte konkluderer med at de ulike generasjonene har noe forskjellige oppfatninger av verden, verdier og idealer, ser vi at dette ikke er representativt for arbeidsmiljøet og arbeidskulturen.
  • De beste ansetter de rette: De beste arbeidsplassene ivaretar en mer helhetlig rekrutteringsstrategi enn den gjennomsnittlige norske organisasjonen. Mangfold og en god balanse av folk som jobber godt sammen og gjensidig utvikler hverandre er viktig.
  • Kultur og innovasjon: De beste arbeidsplassene gjør det bedre på de parameterne som kan knyttes til forutsetningene for en innovativ kultur. Kulturen understøtter ønsket om innovasjon og omstilling, og fremmer utviklingen av produkter og tjenester.
  • Læring og feiling: De beste arbeidsplassene gir rom for å akseptere feil og ser på det som en naturlig del av innovasjonsprosessen.
  • Fokus på resultater går ikke på bekostning av fokus på mennesket: De beste etterstreber å finne balansen mellom en slitasjekultur der fokuset på mennesker, kultur og lederskap må vike for fokus på resultater, og en komfortkultur, der resultater og gode prestasjoner må vike for hygge og harmoni.

La deg inspirere av potensialet!

Selv om målet burde være at alle mennesker i alle organisasjoner skal oppleve en god arbeidsplass, er det nok mer motiverende å tenke på at selv Norges Beste Arbeidsplasser og organisasjoner som er Great Place to Work Sertifisert, har mange områder å jobbe videre med. Det viktigste er at vi alle har et ønske om å bli bedre!

Det dreier seg om kontinuerlig forbedring på lik linje med andre disipliner i organisasjonen. Sannheten er at selv blant landet beste arbeidsplasser er det fortsatt medarbeidere som føler at de ikke jobber på en god arbeidsplass. 91% oppgir “Alt tatt i betraktning mener jeg dette er et flott sted å arbeide.” På landsbasis ser vi at 75% opplever det samme.

Vi må holde oss selv til en enda høyere standard og utnytte det fantastiske potensialet. Det er helt avgjørende for å beholde og utvikle et sunt og bærekraftig samfunn i fremtiden.

Vi kan rett og slett ikke godta at noen ikke får oppleve en god arbeidsplass.

Den berikende opplevelsen av mestring, mening og spillerom det er. Vi må gjøre plass til hele mennesket og alle mennesker teller.

Last ned hele rapporten


Great Place to Work Norge