MENU

Gevinsten av å være sertifisert

Gevinsten av å være sertifisert

Mange mener at de har en god arbeidskultur, men påstanden får øyeblikkelig mye høyere troverdighet dersom den er bekreftet av en upartisk tredjepart. En sertifisering gjennom Great Place to Work er et objektivt bevis på at bedriften gjør noe riktig, samtidig som den motiverer ansatte, hjelper på rekruttering, og gir nøkkeltips for videre forbedring.

En av bedriftene som har fått nyte godene av en sertifisering er Selvaag Bolig. Det er nok ikke tilfeldig at de lenge har vært opptatt av tillitsbasert ledelse.

Selvaag Bolig er et boligutviklingsselskap med lange tradisjoner i Norge, og har to år på rad blitt sertifisert av Great Place to Work.

I denne rapporten kan du lese mer om hva sertifiseringen har betydd for Selvaag Bolig.

Les hele rapporten her


Great Place to Work Norge