MENU

3 predictions for the Workplace Culture of the future

 this is a description of the photo
this is the caption.

I 1998 lanserte Great Place to Work for første gang i samarbeid med Fortune listen over USAs beste arbeidsplasser. I løpet av de neste 20 årene er mye endret, særlig når det kommer til lederes prioritering av medarbeidernes opplevelser på arbeidsplassen. En viktig prioritering har vært kampen om talentene og kreativt samarbeid for å møte mer komplekse utfordringer på arbeidsplassen.

Fokuset på kultur er heller ikke overraskende. Etter 20 år med studier av over 10 millioner medarbeidere årlig i over 50 land, har vist oss i Great Place to Work at en tillitsbasert kultur er en sterk driver for økonomiske resultat.

I denne rapporten viser vi til 3 faktorer som er tydelige på arbeidsplasser fra våre internasjonale lister:

  • Flere opplever en større grad av rettferdighet på arbeidsplassen.
  • Et økt fokus på utvikling av samtlige ansatte
  • Medarbeidernes opplevelse av mening på arbeidsplassen blir stadig viktigere.

Last ned en full versjon av rapporten

  • Flere opplever større grad av rettferdighet på arbeidsplassen
  • Økt fokus på å utvikle samtlige ansatte
  • Medarbeideres opplevelse av mening på arbeidsplassen blir stadig viktigere

Great Place to Work Norge