MENU

Undersøk, analyser og forbedre kulturen deres

Vi kan hjelpe dere med å gjøre kultur
til deres konkurransefortrinn

Tusenvis av organisasjonene som bruker Trust Index©-undersøkelsen for å måle arbeidsplassen og benchmarke den mot den globale standarden for gode arbeidsplasser. Trust Index er en omfattende, men lett å bruke, og lar deg analysere medarbeidernes opplevelser på arbeidsplassen. Du kan sammenligne resultatene mot referanseverdier og få anbefalinger for utvikling.

Trust Index© undersøkelsen

Tiår med forskning har lært oss at en god arbeidsplass er et sted hvor man har tillit til de man jobber for, er stolt av det man gjør og opplever fellesskap med sine kollegaer. Trust Index-undersøkelsen måler medarbeidernes faktiske opplevelser og gir presise og dyptgående innsikt om tilstanden arbeidsplassen.

Trust Index er lett å tilpasse, lett å implementere, og gjør det enkelt å sammenligne interne resultater fra forskjellige grupper, arbeidssteder og andre demografiske inndelinger. I tillegg får dere benchmarke dere mot Norges Beste Arbeidsplasser, det norske snittet samt andre eksterne benchmarks.

Resultatet fra undersøkelsen

  • Gir en tilstandsrapport av organisasjonen som arbeidsplass.
  • Trekker frem styrker og muligheter på arbeidsplassen deres.
  • Identifiserer viktige fokusområder for organisasjonen.
  • Kan gi føringer for organisasjonen strategi.


Kontakt oss for å lære mer om Trust Index©-undersøkelsen.

Great Place to Work® Prosessen

Å skape en kultur med høy grad av tillit er en reise – og vi kan veien. De siste 30 årene har Great Place to Work® utført omfattende forskning på hva det er som gjør at noen organisasjoner er bedre enn andre. Det er mye som har endret seg på arbeidsplassene de siste 30 årene, men det er en ting som holder seg konstant: en tillitskultur på arbeidsplassen er kritisk for å nå målsetningene. Forskningen viser at de beste arbeidsplassene gjør en rekke spesifikke, strategiske investeringer som bidrar til å utvikle og opprettholde en sterk tillitskultur.

Våre erfarne kulturkonsulenter har en gjennomtenkt, databasert og systematisk tilnærming som er utformet for å identifisere og dyrke frem de endringene deres organisasjon trenger for å nå forretningsmålene.

Kontakt oss for en prat om hvordan vi kan hjelpe dere med å utvikle en tillitskultur på deres arbeidsplass.

Kulturanalysen

Finn avvik mellom kulturen som trengs for å nå målene deres, og kulturen som de ansatte faktisk opplever. Dette innebærer en dybdeanalyse av deres organisasjonspraksiser, og hvordan korresponderende faktorer faktisk påvirker dine kolleger. Vi gir anbefalinger om hvordan dere kan forbedre praksiser for å dyrke frem mer konsistente opplevelse blant alle medarbeidere.

Kontakt oss for å lære mer om kulturanalysen

Lederutvikling

Lederutvikling fra Great Place to Work gir lederne dine de verktøyene de trenger for å fremme lagarbeid, bli mer effektive og levere de beste resultatene. Med over 30 års erfaring som grunnlag kan vi tilby program som er spesialtilpasset deres behov. Deltakerne får omfattende innsikt i velutprøvde praksiser de kan ta i bruk og tilpasse teamene sine.

Gjennom kurs og arbeidsgrupper lærer dere hvordan de daglige interaksjonene på arbeidsplassen er perfekte muligheter til å implementere praksiser som fremmer tillitsbaserte, effektive forhold mellom ledere og medarbeidere. Oppdag og opplev hvilke viktige adferd og praksiser de beste arbeidsplassene bruker for å skape miljøer der de ansatte motiveres til å oppnå mer, og hvordan dette resulterer i høyere produktivitet og lønnsomhet, forbedret samarbeid og mer innovasjon.

Kontakt oss for å lære mer om lederutvikling