MENU

Tiltrekke og beholde talenter

Benytt en anerkjent merkevare for å tiltrekke dere og beholde talenter

Bidrar kulturen din til å tiltrekke riktige kandidater?

Som mange ledere vet, er en høy grad av frivillig turnover en uønsket situasjon. En høy grad av sirukalsjon inn i, og ut av organisasjonen blant medarbeiderne, er ikke bare destruktivt for kulturen, men også svært kostbart. Med de uunngåelige kostnadene forbundet med rekruttering, tap av organisasjonsforståesle- og kunnskap, og hindringen av produktivitet, viser studier at den gjennomsnittlige kostnaden av turnover kan være opptil 200% av eksisterende ansattes grunnlønn, og 12 % av organisasjonen operasjonsbudsjett. .

En av de beste måtene å redusere frivillig turnover og de finensielle byrdene det medbringer er å fokusere på å bygge en kultur basert på tillit, stolthet og fellesskap. Vi ser at i de beste arbeidsplassene oppgir 87% av medarbeiderne at "Jeg ønsker å arbeide her i lang tid". Disse organisasjonene har også en 50% lavere turnoverrate enn sine konkurrenter, noe som er et sterkt konkurransefortrinn.

I tillitskulturer nyter medarbeiderne gjensidig respekt med sine ledere og kolleger, og opplever en høyere grad av mening i sitt daglige virke. Som et resultat av dette, ønsker medarbeiderne i disse selskapene å bli.

Det er selvsagt uunngåelig å forhindre all frivillig turnover, da medarbeidere går gjennom endringer i sine privatliv som igjen påvirker arbeidssituasjonen. Det bør uansett være en prioritet å forhindre frivillig turnover da dette i stor grad påvirker:

  • Profittmargin og markedsverdi.
  • Produktivitet og prestasjon.
  • Salg og vekst i organisasjonen.
  • Moralen på arbeidsplassen

Great Place to Work- rådgiverne jobber med selskaper for å skape og opprettholde den type arbeidsplasskultur som tiltrekker seg toppkandidater, og tilrettelegger for en langsiktig karriere.

Kontakt oss i dag for å lære hvordan du bygger en kultur med høy tillit og høy ytelse.