MENU

Tilpassede løsninger
for kulturdyrking

Vi kan hjelpe dere med å gjøre kultur
til deres konkurransefortrinn

Både kundens behov og teknologien endrer seg stadig. Og konkurranse- og bransjelandskapet er i utvikling. Derfor trenger organisasjoner strategiske investeringer i kultur og ledelse for å holde seg konkurransedyktige.

Great Place to Work tilbyr programmer og rammeverk for utvikling av tillitskulturer. Dere blir tatt med på en tydelig prosess for hvordan dere kan utvikle organisasjonen ved å dyrke deres egne og unike kultur. Målet med prosessen er varige endringer, høy tillit og bedre resultater.

Tillit gir resultater

For å skape en robust og bærekraftig organisasjon trenger du en god strategi, dyktige medarbeidere og en positiv kultur.

Vi har jobbet med verdens beste arbeidsplasser i 30 år. Forskningen viser at organisasjoner med en sterk tillitskultur konsekvent oppnår bedre resultater enn konkurrentene og markedet som helhet. Det finnes altså en direkte forbindelse mellom kultur og resultater - organisasjoner som kun fokuserer på resultatene har økt risiko for utbrenthet blant de ansatte, mens de som fokuserer kun på kultur og ignorerer resultater og ansvarlighet, ender opp med en «komfortkultur» som presterer dårlig. Great Place to Work jobber for at organisasjoner skal øke lønnsomheten og konkurransekraften gjennom å utvikle organisasjonskulturer og ledere som har både kultur og resultater i fokus.

Organisasjoner med høy grad av tillit leverer bedre resultater, er mer innovative, mer fleksible, er raskere og har høyere kundetilfredshet. Summen av dette er organisasjoner som har lettere for å tiltrekke, beholde og belønne dyktige folk.

Veikartet rammeverk

Det å skape en kultur med høy grad av tillit og levere gode resultater er en reise – og vi kan veien. Vi har et veikart som hjelper organisasjoner med å utvikle sin egne unike tillitskultur der resultater skapes.

Rammeverk

God kultur krever god systematikk. Du må jobbe med alle nivåer av en organisasjon for å endre kulturen, og forstå at alle nivåer påvirker hverandre. Vi tilpasser prosessen til deres rammebetingelser for å stimulere til de kulturelle endringene som organisasjonen trenger for å skape de gode resultatene. Vi samarbeider med deg for å tilpasse organisasjons- og medarbeiderrelaterte mål. Sammen dyrker vi frem en unik tillitskultur som leverer gode resultater.

Ta kontakt med kulturkonsulentene våre

Ta kontakt for en uforpliktende prat enten dere akkurat har begynt med arbeidet eller jobber med å forbedre og opprettholde den unike kulturen dere allerede har etablert. Vi møter dere der dere er.