MENU

Pasienttilfredshet og -lojalitet

Skap en kultur basert på omtanke

Har din organisasjon en kultur basert på omtanke?

I helsevesenet opplever mange en sterk “mening” jobben. Likevel er det veldig vanlig at ansatte i helsevesenet blir utslitte.

Helseorganisasjoner må også håndtere effektivisering, ressursfordeling, endrede reguleringer, sammenslåinger og mange andre faktorer som kan påvirke de ansattes opplevelser på jobb. Mange av disse faktorene kan påvirke pasientens behandling og opplevelser.

Organisasjoner samarbeider med oss for å
  • Kartlegge de ansattes faktiske opplevelser og sammenligne disse med de beste arbeidsplassene i helsesektoren.
  • Finne lenken mellom de ansattes opplevelser på arbeidsplassen og resultater fra pasienttilfredshetsundersøkelser.
  • Støtte ledere i arbeidet med resultater og styrke nivået av tillit blant medarbeiderne deres.
  • Sette mål for forbedringer og måle fremdriften mot målene.
  • Lære hvilket tankesett og beste praksiser ledelsen bør følge for å oppnå bærekraftige, tillitsbaserte kulturer og fremragende pasientbehandling.

Kontakt oss i dag for å lære hvordan du bygger en kultur med høy tillit og høy ytelse.