MENU

Kunde fokus

Ta vare på folk, så tar de vare på kunden

Er kundene glad i organisasjonen din?

I en kundefokusert kultur er kundeopplevelsen viktig. Den er også direkte forbundet med de ansattes opplevelse av arbeidsplassen. Disse organisasjonene har lojale kunde som er entusiastiske ambassadører for organisasjonens produkter og tjenester. Organisasjoner som lykkes med sitt kundefokus har lojale kunder som er entusiastiske ambassadører for organisasjonens produkter og tjenester.

I organisasjoner med høy grad av tillit blir de ansatte oppmuntret til å ta beslutninger de tror vil komme kundene til gode. For en restaurant kan dette for eksempel innebære at man husker og er forberedt på bestillingene til faste kunder. I et hotell kan dette skje i form av en oppgradering etter en lang og slitsom reisedag. For en butikk kan det være en enkel bytteprosess. Fellesnevneren i disse eksemplene er at ledelsen gir opplæring og spillerom for den enkelte til å ta den riktige beslutningen. En kultur uten tillit kan fort bli regelkultur der det trenges godkjenning fra ledelsen selv for enkle beslutninger.

Dersom målet er fornøyde kunder, må målet være fornøyde medarbeidere. Misfornøyde ansatte gir misfornøyde kunder. En kultur med høy tillit skaper verdi via kundefokuserte holdninger.

Et samarbeid med Great Place to Work® hjelper dere med å skape en god kultur:
  • Der de ansatte har en felles forståelse av hva kundetilfredshet innebærer og hvordan man kan oppnå dette uten at resultatfokuset blir glemt.
  • Coaching og veiledning er innebygget i utviklingsprosessene.
  • Beslutningstakingen er optimalisert for å skape lojale kunder.
Organisasjoner samarbeider med oss for å
  • Utvikle ledere og ansatte som forstår kundens rolle i økosystemet.
  • Få evaluert faktorer som hemmer og fremmer en kundefokusert kultur.
  • Lære ledere i hele organisasjonen hvordan utvikle praksiser som fremmer tillit, stolthet og fellesskap. Praksiser som frontlinjene kan støtte seg på for å skape gjennomgående gode kundeopplevelser.

Kontakt oss i dag for å lære hvordan du bygger en kultur med høy tillit og høy ytelse.