MENU

Innovasjon

Løft frem innovasjon blant medarbeiderne

Bruker virksomheten din innovasjon for å skape nye verdier?

En innovativ kultur gir grobunn for at organisasjoner kan nå nye markeder, skape nye produkter og tjenester, ta tak i nye muligheter og gjøre hurtige tilpasninger.

En kultur og strukturer som legger til rette for, oppfordrer, heier på og tester nye ideer, hjelper innovative organisasjoner med å bringe gode konsepter til markedet.

Innovasjon er mer enn nye ideer – det er evnen til å både konseptualisere og virkeliggjøre ideen i fellesskap. Det er prosessen med å konvertere ideer til nye produkter, tjenester og tilnærminger som skaper verdi for forbrukeren og organisasjonen.

Forutsetningen for innovasjon er tillit. Folk må tørre å ta risikoer, dele sine beste ideer, få muligheten til å lære av feil og kunne samarbeide. Når tilliten er fraværende, forsvinner innovasjonen.

Et samarbeid med Great Place to Work® hjelper dere med å skape en kultur der:
  • Folk på alle nivåer er mer risikovillige
  • Der det er åpenhet for nye ideer og samarbeid mellom ledere og team.
  • Det finnes tid, rollemodeller og prosesser for innovasjon.
Organisasjoner samarbeider med oss for å
  • Evaluere eksisterende pådrivere og hindringer for innovasjon.
  • Få ekspertråd om hvordan man forbedrer tilliten og fremmer innovasjon.

Kontakt oss i dag for å lære hvordan du bygger en kultur med høy tillit og høy ytelse.