MENU

Fleksibilitet og fart

Endringer er uunngåelige. Bygg et robust selskap.

Tilpasser dine ansatte seg nye endringer?

Tilpasser dine kolleger seg nye endringer? Det eneste som ikke forandrer seg er at ting alltid er i endring. Vekst, fusjoner og oppkjøp, strategiske endringer, nye ledere, nye teknologi, endringer i markedet, kostnadskutt osv … Sannheten er at organisasjonen når som helst kan risikere å møte på behovet for betydelig endringer. Organisasjoner må tilpasse seg raskere. Er dine kolleger klare for neste store endring? Hvor raskt kan dine kolleger hjelpe organisasjonen med å benytte seg av nye muligheter eller takle nye utfordringer?

På arbeidsplasser med lav tillit kan hyppige endringer føre til at folk slutter og gir mindre av seg selv. Dette igjen føre til tregere implementering av nye prosesser og verktøy og misforståelser kan føre til feil og kvalitetsproblemer.

ET SAMARBEID MED GREAT PLACE TO WORK® HJELPER DEG Å BYGGE EN ROBUST ORGANISASJON:
 • Kommunikasjonen er bedre og mer transparent, slik at det blir enklere å tilpasse seg nye situasjoner raskt.
 • Lederne oppmuntrer til ærlig og åpen diskusjon.
 • Både ledere og ansatte er mer villige til å ta de nødvendige risikoene
 • Beslutninger er mer effektive fordi folk er ønsker til å dele og diskutere ideer.
 • Det er større sannsynlig for at folka stoler på intensjonene til sine kolleger og ledere, og med det reduserer motstand.
 • De gode folka slutter sjeldnere.
ORGANISASJONER SAMARBEIDER MED OSS FOR Å:
 • Måle og utvikle tillitsnivået av tillit i organisasjonen.
 • Identifisere drivere for tillit og mistillit.
 • Utvikle ledere som bygger gode relasjoner.
 • Hjelpe ledere med å takle organisasjonsendringer ved å støtte seg på kulturen, gjensidig respekt og tillit
 • Måle forbedringene.

Kontakt oss i dag for å lære hvordan du bygger en kultur med høy tillit og høy ytelse.