MENU

Best
i klassen

Skap vekst og lønnsomhet ved å være best

Er organisasjonen deres avhengig av kunnskapene og talentene til fagfolk?

I organisasjoner der fagkunnskapen står i sentrum, er informasjon og innsikt verdifulle eiendeler. Kundene stoler på at deres fagfolk kan tilby markedsledende ekspertise, utmerket service og utrettelig innsats for å støtte opp om deres mål. Kulturen deres krever at folk jakter på og måler kunnskap i hele organisasjonen, med fokus på vellykkede prosesser og resultater.

Når tilliten er fraværende, kan det være vanskelig å tiltrekke seg, samt beholde den typen talenter som organisasjonen deres trenger. Lange arbeidsdager uten de sterke relasjonene og følelsen av mening, som finnes i høyt preseterende kulturer med høy grad av tillit, kan føre til utbrenthet. Resultatet blir lavere produktivitet, ansatte som slutter og dårlig arbeidsmoral.

Et samarbeid med Great Place to Work® for å skape en arbeidsplass med høy grad av tillit, fører til vekst og forbedret lønnsomhet:
  • Dyktige talenter ønsker å bli med i og bygge en karriere i organisasjonen.
  • Det eksisterer en utviklingsfokusert kultur der verdier og kunnskapsprosesser kontinuerlig forbedres.
  • Kunder verdsetter kvalitetsnivået de forventer og får fra organisasjonen deres.
  • Folk samarbeider og det vokser frem en sterk lagånd.
  • Ansatte i hele organisasjonen gjør en innsats for å styrke kunderelasjoner og lønnsomhet.
Organisasjoner samarbeider med oss for å:
  • Forstå behovene, drivfaktorene og motivasjonen til ansatte som presterer godt.
  • Identifisere viktige faktorer som påvirker kulturen på ledelses- og medarbeidernivå.
  • Evaluere og agere på hvordan de ansatte opplever arbeidsplassen.
  • Utforme og forbedre praksiser som fremmer og opprettholder en kultur med høy grad av tillit og gode resultater.

Kontakt oss i dag for å lære hvordan du bygger en kultur med høy tillit og høy ytelse.