MENU

Bedre
prosesser

Tillit gir bedre kvalitet og mer effektivitet

Stimulerer kulturen deres til kontinuerlige forbedringer og stabil kvalitet og effektivitet?

I alle trinn av verdiskapingen i organisasjonen deres finnes det personer som har mulighet til å forbedre kvaliteten og effektiviteten – og det finnes en rekke verktøy som kan bidra med dette. Likevel er det mange organisasjoner som ikke lykkes med å utnytte disse verktøyene.

Tillit er den usynlige kraften på arbeidsplassen som gir organisasjoner mulighet til å skape forbedringer i alle ledd av verdikjeden. I en tillitsbasert kultur våger medarbeidere å komme med sine beste ideer, og det finnes et system for å dra nytte av dem. I disse organisasjonene er medarbeiderne stolte av å bidra til å skape kvalitetsprodukter i en kultur som lar dem ta del i en prosess med kontinuerlige forbedringer.

Når dere samarbeider med Great Place to Work® for å fremme kontinuerlige forbedringer, skjer følgende:
  • Ledere etterlyser og lytte til ideer fra folk i hele organisasjonen.
  • Det etableres en sterk kultur for toveis kommunikasjon, der folk våger å ta opp problemstillinger rundt sikkerhet og kvalitet.
  • Ledere skaper samhold og gjensidig respekt i teamene sine og motiverer alle til å gjøre sitt beste.
  • Yrkesstoltheten kommer i sentrum fordi folk føler eierskap over kvaliteten på produkter og systemer.
Organisasjoner samarbeider med oss for å
  • Forstå styrkene, mulighetene og flaskehalsene som allerede finnes i kulturen, både for organisasjonen som helhet og fordelt på demografiske grupper.
  • Bygge opp en organisasjonsidentitet som fremmer tillit, engasjement og kontinuerlige forbedringer.
  • Forstå hvorfor prosessene og systemene som finnes fungerer – eller ikke – og gjøre tiltak for å forbedre kulturen de er basert på.
  • Få målrettede tilbakemeldinger, ekspertråd og strategisk støtte til å etablere en tillitskultur som forbedrer resultatene.

Kontakt oss i dag for å lære hvordan du bygger en kultur med høy tillit og høy ytelse.