MENU

Definisjonen av en
god arbeidsplass

Når vi tenker på en god arbeidsplass, ser vi ofte for oss en organisasjon med flotte fordeler og fantastiske fester. Dette finnes riktig nok på mange av de velkjente, beste arbeidsplassene, men definisjonen av en god arbeidsplass omfatter mer enn bare frynsegoder. En god arbeidsplass handler også om tilliten de ansatte føler overfor lederne, yrkesstoltheten de opplever på jobb og hvor godt de trives sammen med kollegene sine.

Det er mer utfordrende å opprettholde tillit, stolthet og felleskap enn det er å dele ut frynsegoder, men alle organisasjoner som er villige til å jobbe med dette, kan få det til.

Den internasjonale standarden

Næringslivsledere, forskningsinstitusjoner og mange andre velger Great Place to Work® sin Trust Model© for å etablere den ultimate standarden for en god arbeidsplass. Vår årlige forskning er basert på data fra mer enn 12 millioner ansatte fra flere tusen organisasjoner av ulik størrelse, bransje og struktur i over 50 land.

Gjennom sertifiseringsprogrammet, listen over gode arbeidsplasser og rådgivningstjenestene bruker flere tusen organisasjoner hvert år denne modellen til å vurdere seg selv som arbeidsplass og måle seg opp mot verdens beste arbeidsplasser.

Hva er en bra arbeidsplass?

Gjennom mer enn 30 års forskning har vi funnet ut at mennesker opplever arbeidsplassen som god når de alltid kan

 • stole på de som de jobber for
  (vurdert gjennom ansattes oppfatning av troverdighet, respekt og rettferdighet, som beskrevet under)
 • er stolte av hva de gjør
 • opplever felleskap med kollegene sine

Den ansattes syn: Great Place to Work® Trust Model©

Basert på definisjonen av en god arbeidsplass over har vi utviklet Great Place to Work® Trust Model©, vårt verktøy for å vurdere de ansattes opplevelse av arbeidsplasser rundt om i verden og grunnlaget for medarbeiderundersøkelsen Trust Index©.

ansatt

Trust Model© består av disse fem faktorene:

Tillit: Troverdighet

Ansatte anser ledelsen som troverdig (pålitelig); vurderer ansattes oppfatning av ledelsens kommunikasjonspraksis, kompetanse og integritet.

Tillit: Respekt

Ansatte føler seg respektert av ledelsen; vurderer ansattes oppfatning av profesjonell støtte, samarbeid og involvering i beslutninger, og omsorgsnivået ledelsen viser for de ansatte som mennesker.

Tillit: Rettferdighet

Ansatte mener at ledelsens praksis og retningslinjer er rettferdige; vurderer upartiskhet og rettferdighet på arbeidsplassen.

Stolthet

Måler hva de ansatte føler om egen, individuell innflytelse gjennom jobben, stoltheten de føler tilknyttet teamets arbeid og stoltheten de føler for hele organisasjonen.

Kameratskap

Måler om de ansatte mener at organisasjonen har et sterkt felleskap der kollegene er vennlige, støttende og imøtekommende.

Lederens syn

Fra lederens perspektiv er en god arbeidsplass en arbeidsplass der ledere

 • oppnår organisatoriske mål
 • har ansatte som gir alt av seg selv
 • jobber sammen som et team/familie i et tillitsfullt miljø

Gjennom arbeidet vårt har vi identifisert de ni områdene der leder og leders handlinger, atferd og kommunikasjon har størst innflytelse på tillitsnivået i en organisasjon. De er:

 • Ansettelse

  Ansettelsesrutiner sørger for at nye ansatte passer inn i miljøet og tas vel imot.

 • Inspirasjon

  Ansatte ser hvordan de bidrar til organisasjonens overordnede formål.

 • Kommunikasjon

  Ledere kommuniserer ærlig og transparent.

 • Lytting

  Ledere er tilgjengelige og oppfordrer de ansatte til å komme med innspill.

 • Anerkjennelse

  Ansatte mottar jevnlig anerkjennelse for arbeidet sitt.

 • Utvikling

  Ledere hjelper ansatte med å vokse profesjonelt og personlig.

 • Omsorg

  Ansatte støttes som mennesker med liv utenfor arbeidsplassen, spesielt i nødsituasjoner. Arbeidsplassen er inkluderende og omfavner mangfoldig. Fordelene er betydningsfulle og skiller seg ut.

 • Feiring

  Suksess på organisasjons- og avdelingsnivå feires regelmessig.

 • Deling

  Belønninger for felles innsats deles likt blant alle som har bidratt til å produsere resultatene og deles med samfunn.

Å bli et Great Place to Work®

Disse grunnleggende konseptene for gode arbeidsplasser er universelle og konsistente år etter år, fra land til land. De gjelder for alle organisasjoner, inkludert de med stor demografisk variasjon blant de ansatte og arbeidsstyrker fordelt over hele verden. Vi inviterer deg til å lære mer om hvordan du kan skape en god arbeidsplass i henhold til dagens internasjonale standard.