MENU

Vi ønsker å skape gode arbeidsplasser for alle

- Gjennom medarbeiderundersøkelser og sertfisering av organisasjoner

Det siste året har vi sett at mange har satt dette høyt på prioriteringslisten og flere virksomheter tar kontakt med oss med ønske om å bli sertifisert som en god arbeidsplass. 

“Pandemien har satt kultur og ledelse på dagsorden og det er blitt første prioritet i kampen for å tiltrekke og beholde bra folk. I dag er for mange som står utenfor arbeidslivet eller ikke får brukt sitt fulle potensial. Vår ambisjon er å skape et bedre samfunn gjennom å skape gode arbeidsplasser - for alle.” 

Jannik Krohn Falck, Managing Partner

Great Place to Work® har fått enn sterk posisjon og har ambisjoner om videre vekst i årene som kommer. Vekst gjennom å balansere volum og kompleksitet i tjenestene våre, innføring av ny og forbedret teknologi og en SaaS forretningsmodell. 

Fremtidige kollegaer får muligheten til å bistå noen av Norges mest kjente arbeidsgivere med å finne de beste løsningene for å styrke egen arbeidskultur og ledelse. En god arbeidsplass identifiseres gjennom målinger av ledelse, kultur og relasjoner internt.

Bli en del av vårt felleskap

Hver enkelt medarbeider og relasjonene oss imellom er det viktigste vi har for å lykkes. Vi har derfor et sterkt søkelys på at folka våre skal være gode kulturbyggere og bidra til et sunt fellesskap.

Customer Success Manager

Vår kultur

Egen kultur jobbes med kontinuerlig og vi har etablerte arenaer hvor dette er på agendaen. Dette gir rom for at alle ansatte kan bidra til å sette preg på hvem vi ønsker å være og hva som skal til.

  • Vi drives av tillit som gir fleksibilitet til hver enkelt medarbeider, og åpenhet for deling av informasjon på tvers av roller. 
  • Vår flate struktur gjør at alle blir lyttet til, det gir variasjon i oppgaver og utvikling gjennom samspill. 
  • Vi gir spillerom til å prøve og feile, på den måten utvikler vi kompetanse, produkter og tjenester.
  • Vi bryr oss om hverandre og har et samhold hvor alle bidrar. 

I forlengelsen av dette legger vi opp til sosiale arrangementer som filmkvelder, faglunsj med kunder og samarbeidspartnere og annet smått og stort.Vi har to strategisamlinger i løpet av året hvor vi reiser bort og er sammen over et par dager. Her har både Finse 1222, Hoel gård og Fulehuk fyr bidratt til gode faglige refleksjoner, naturopplevelser og samhold.

Dette vil du bidra til

Både kundens behov og teknologien endrer seg stadig. Konkurranse- og bransjelandskapet er i utvikling. Derfor trenger organisasjoner strategiske investeringer i kultur og ledelse for å holde seg konkurransedyktige. Great Place to Work rådgir virksomheter ved å bistå ledelsen i å skape kultur som setter medarbeiderne i sentrum. Rådene og tiltakene bygger på erfaring fra over 30 år med analyse av gode arbeidsplasser både nasjonalt og internasjonalt. Vårt formål er å styrke virksomheters egen evne til å nå sine mål gjennom tillitsbasert kultur og ledelse. Vår visjon er å forbedre samfunnet gjennom å skape gode arbeidsplasser for alle.  

Globalt jobber Great Place to Work årlig med 10.000 virksomheter og over tolv millioner medarbeidere. Innsikt fra verdens mest utbredte kultur og medarbeiderundersøkelse, gjør Great Place to Work til eksperter på hvordan både store og små selskaper i Norge kan bedre sine resultater og styrke sin konkurranseevne gjennom ledelse som setter medarbeiderne i sentrum.  

Bli bedre kjent med Great Place to Work®.

Vi ser frem til å bli bedre kjent med deg 😊